نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران


اهداف همايش:

هدف از برگزاري اين گردهمايي علمي فرصتي ديگر براي ارائه آخرين دستاوردهاي علمي – پژوهشي در زمينه شيمي تجزيه و برقراري ارتباط بيشتر علمي بين پژوهشگران و همچنين نهادهاي دانشگاه و صنعت مي باشد.


محورهاي همايش:

- الكتروشيمي
- اسپكتروسكوپي
- جداسازي
- كمومتريكس
- نانوشيمي

 

 

نظرات