اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال

اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال

اهدف كنفرانس:
زمين لرزه يك امر طبيعي و اجتناب ناپذير است كه همواره موجب ويراني ها و مرگ و مير بسياري در شهرهاي لرزه خيز شده است، دليل بر اين مدعا، وقوع زلزله 21 مرداد ماه سال 91 منطقه ارسباران (اهر، ورزقان و هريس)مي باشد؛ بنابراين،  دقت در نحوه طراحي و اجراي انواع سازه ها، بهسازي و مقاوم سازي ابنيه هاي شهري مي تواند باعث كاهش خطرات ناشي از زلزله شود؛ بدين منظور، جهت ارتقاء سطح آگاهي مهندسين و متخصصين مرتبط با موضوع، اين كنفرانس با حمايت مالي شهرداري كلان شهر تبريز و پشتيباني علمي اساتيد و بزرگان علمي دانشگاه هاي معتبر  در 3 و 2 اسفند ماه سال 1391 در كلان شهر تبريز برگزار مي شود.

محورهاي كنفرانس:
- ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي سازه ها
- ترميم، نوسازي و مقاوم سازي سازه ها
- بهسازي و مقاوم سازي سازه هاي تاريخي و فرسوده شهري در مقابل زمين لرزه ها
- ژئوتكنيك لرزه اي و مطالعه رفتار گسل هاي فعال
- شريان هاي حياتي
- سازه هاي غيرساختماني و صنعتي
- آناليز مخاطرات لرزه اي و ريزپهنه بندي
- كاربرد فن آوري هاي نوين در مديريت بحران

نظرات