اولین همایش«مرزهای علوم ریاضی» همایشی  در گرامیداشت دکتر سیاوش شهشهانی

اولین همایش«مرزهای علوم ریاضی» همایشی در گرامیداشت دکتر سیاوش شهشهانی


اولين همايش«مرزهاي علوم رياضي» به مناسبت گراميداشت هفتاد سالگي دكتر سياوش شهشهاني به ميزباني دانشكده علوم رياضي دانشگاه صنعتي شريف  برگزار مي شود.

اهداف همايش:
1- ايجاد محفلي براي ارتباط موثر بين جامعه رياضيدانان ايراني
 
2- آشنايي جامعه رياضي كشور به ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي با مرزهاي علوم رياضي
 
3- ايجاد فرصتي براي تعريف پروژه‌هاي پژوهشي مشترك
 
4- ارايه سخنراني‌هاي علمي با استانداردهاي بالا در مرزهاي دانش رياضي
 
5- انتشار مجموعه مقالات معتبر از رياضيدانان مطرح ايراني (در دورنماي آن مجله معتبري براي كشور تصور مي‌شود.)
 
6- تشكيل كانون علمي معتبر براي جذب رياضيدانان برجسته ايراني

نظرات