چهارمین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد و دومین همایش بین المللی مواد جدید و پیشرفته

چهارمین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد و دومین همایش بین المللی مواد جدید و پیشرفته

اهداف  كنفرانس:

1. توسعه دامنه علمي و پژوهشي مهندسين، محققين، اساتيد و  دانشجويان در زمينه هاي محوري كنفرانس.
2. ايجاد ارتباط علمي، پژوهشي و صنعتي بين دانشگاهها و موسسات فني و مهندسي و صنايع مربوطه
3. پايه گذاري يك رويداد با كيفيت و اثر بخش ملي و بين المللي توسط دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر مجلسي

 

محورهاي كنفرانس :

- اصول عمليات حرارتي مواد
- تئوري، تجربي و شبيه سازي
- عمليات حرارتي و مهندسي سطح
- عمليات حرارتي و جوشكاري
- عمليات حرارتي و كاربرد ها
- عمليات حرارتي و نانو مواد
- توانايي ها و مشكلات عمليات حرارتي
- عمليات حرارتي فلزات و غير فلزات

 
 

نظرات