هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی

هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی

اهداف و محورهاي اصلي همايش:

  • سياست‏ها و چشم‏ انداز دولت
  • امنيت و اعتماد
  • فني و ارتباطي
  • حقوقي و قانوني
  • آموزش و مهارت‏هاي انساني
  • اقتصادي و تجاري
  • كاربردها و نوآوري

     

نظرات