اولین کنفرانس ملی تاسیسات نوین ساختمانی

اولین کنفرانس ملی تاسیسات نوین ساختمانی

محورهاي برگزاري كنفرانس:

- كاربرد انرژي هاي خورشيدي،باد، زمين گرمايي و ... در تاسيسات نوين
- استاندارد سازي و تدوين مقررات ملي در تاسيسات نوين ساختماني
- بازيافت انرژي در تاسيسات ساختماني CCHP,CHP و...
- استفاده از مصالح و مواد پيشرفته در تاسيسات ساختماني
- استفاده از فناوري ميكرو و نانو در تاسيسات
- مديريت و بهينه سازي انرژي در ساختمان
- مديريت هوشمند تاسيسات ساختمان
- معماري سنتي و تاسيسات نوين
- تاسيسات سبز و ساختمان سبز

برنامه هاي كنفرانس:

نشست هاي علمي و تخصصي
ارائه مقالات شفاهي و پوستر
كارگاه هاي آموزشي و نمايشگاه تخصصي

نظرات