پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری

پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری

پنجمين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري

شوراي اسلامي شهر، دانشگاه فردوسي،  شهرداري مشهد و با همكاري ساير دانشگاه‌ها در نظر دارند به منظور بهره‌گيري از تجربيات و دانش روز در امور شهري، "پنجمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري" را در روزهاي 4 و 5 ارديبهشت 1392 در شهر مقدس مشهد برگزار نمايند.

اهداف كنفرانس:

1- گردهمايي انديشمندان، پژوهشگران، مديران و كارشناسان امور شهري براي تبادل اطلاعات و ديدگاه‌ها
2- بهره‌گيري ازيافته‌هاي جديد پژوهشي و تجربيات اجرايي موفق
3- كمك به شكل‌گيري شبكه‌هاي اطلاعاتي بين مراكز علمي و دستگاه‌هاي اجرايي
4- بهره‌گيري از تجربيات ملي و بين المللي در عرصه برنامه‌ريزي و مديريت شهري
5- تجزيه و تحليل فرصت‌ها و چالش‌ها در شهرهاي ايران با تاكيد بر كلان‌شهر مذهبي مشهد

محورهاي كنفرانس:

1- برنامه­‌ريزي و مديريت شهري
2- جامعه و فرهنگ شهري
3- امنيت شهري
4- اقتصاد شهري
5- معماري و شهرسازي
6- بافت فرسوده
7- مسائل ويژه شهرهاي مذهبي با تاكيد بر كلان‌شهر مشهد
  

نظرات