اولین همایش ملی طلای سبز

اولین همایش ملی طلای سبز

با توجه به اهميت صنعت گياهان دارويي و جايگاه خاص و پتانسيل‌هاي ارزشمند موجود در آن اولين همايش ملي «طلاي‌سبز» با ياري دست‌اندكاران، صاحبنظران و مسئولين صنعت گياهان دارويي، داروهاي گياهي، مكمل‌هاي غذايي، محصولات آرايشي و بهداشتي، طب سنتي و صنايع وابسته در روزهاي ۶، ۷ و ۸ دي‌ماه ۱۳۹۱ در مركز بين‌المللي دانشگاه شهيد بهشتي تهران برگزار خواهد شد.

اهداف همايش:

ارائه راهكارهاي نوين بازرگاني و افزايش فروش گياهان دارويي، داروهاي گياهي، مكمل‌هاي غذايي، طب سنتي، صنايع وابسته و …..
افزايش توليد فرآورده‌هاي گياهان دارويي، داروهاي گياهي، مكمل‌هاي غذايي، طب سنتي، صنايع وابسته و …..
نوآوري در توليد محصولات راهبردي
نظام كيفي و توليد محصولات با كيفيت و كشت موفق
انتقال تكنولوژي و توليد محصولات گياهي
افزايش بحث صادرات و ارتباط توليد كنندگان با مصرف كنندگان خارجي
ايجاد ارتباط بين توليد كنند‌گان گياهان دارويي، داروهاي گياهي، مكمل‌هاي غذايي، طب سنتي، صنايع وابسته و ….. با مخاطبين و بازار اصلي هدف اين صنعت
ايجاد راهكار نوين در بسته بندي و توزيع محصولات
معرفي محصولات جديد شركت هاي معتبر گياهان دارويي، داروهاي گياهي، مكمل‌هاي غذايي، طب سنتي، صنايع وابسته و …..
جذب و ارائه مقالات علمي در حوزه‌هاي گياهان دارويي، داروهاي گياهي، مكمل‌هاي غذايي، طب سنتي، صنايع وابسته و …..

محورهاي همايش:

گياهان دارويي (تاريخچه، چالش­هاي موجود در كشور)
ارائه راهكارهايي، جهت هماهنگ سازي نيازهاي صنعت و كشت گياهان دارويي
بررسي راهبردهاي نوين توسعه اقتصادي و صادرات گياهان دارويي، داروهاي گياهي و مكمل­هاي غذايي
بررسي فناوري­ و دستاوردهاي گياهان دارويي و مكمل­هاي غذايي در كشورهاي پيشرو
ارائه راهكارهاي نوين بسته بندي و تاثير اشكال جديد داروهاي گياهي براي جذب مخاطبين بيشتر
مكمل‌هاي غذايي( جايگاه، ضرورت و كاربرد)
ارتقاء استفاده از داروهاي گياهي در جامعه پزشكي
جايگاه طب سنتي در كشور
بررسي ميانبرهاي اخذ Patent (حق ثبت اختراع) و ضمانت­هاي اجرايي موجود حمايتي از مولدين داروهاي گياهي
راه­كارهاي توسعه صادرات در صنعت گياهان دارويي و بررسي چالش­هاي موجود در اين خصوص
موقعيت و جايگاه گياهان دارويي در طب جديد
كاربرد گياهان دارويي در فرآورده‌هاي آرايشي و بهداشتي

نظرات