همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

همايش ملي معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي

همايش ملي معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي ، بهمن ماه سال جاري در مشهد برگزار مي شود.


محورهاي برگزاري همايش:
- كالبد و محتوا در آرمان شهر اسلامي
- هويت اسلامي در شهرسازي و معماري ايران
- نمادها و نشانه‌ها در حوزه شهر و معماري ايراني-اسلامي
- كهن الگوها در شهرسازي و معماري ايران
- فرآيند آموزش شهرسازي و معماري با رويكرد ايراني-اسلامي
- بوم‌گرايي و نقش آن در شهرسازي و معماري گذشته و حال
- نقش فرهنگ در سازماندهي فضايي شهرسازي و معماري ايران
-  نقش معاني و مفاهيم در شكل‌گيري شهرسازي و معماري ايران
- نقش آموزه هاي ديني در شكل‌گيري شهرسازي و معماري ايران

دبير علمي همايش:
دكتر محمد حسن خادم زاده
دبير اجرايي همايش:
مهندس مجيد يزداني

نظرات