اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های  کامپیوتری دانشگاه پیام نور

اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور

اولين همايش ملي فناوري اطلاعات و شبكه هاي كامپيوتري دانشگاه پيام نور

اهداف برگزاري اين همايش عبارتند از :

1-تشكيل محلي براي جمع آوري نظرات خبرگان در حوزه مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات در استان يزد

2-جمع بندي نظرات خبرگان درحوزه علوم وتحقيقات مهندسي كامپيوتر وفناوري اطلاعات بخصوص دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نوراستان يزد

3- تشكيل دبيرخانه دائمي سري همايشهاي ملي فناوري اطلاعات و شبكه هاي كامپيوتري در دانشگاه پيام نور


محورهاي همايش:

بانكهاي اطلاعاتي و داده كاوي
مهندسي نرم افزار و علوم كامپيوتر
هوش تجاري و كاربردهاي آن
هوشمندي كسب و كار
سيستمهاي مديريت اطلاعات
شبكه هاي كامپيوتري و سيستمهاي توزيعي
كسب و كار الكترونيك
امنيت اطلاعات و شبكه هاي كامپيوتري
مهندسي سيستمهاي هوشمند
فناوري اطلاعات و كاربردهاي آن در هوشمند سازي كسب و كارها
فناوري اطلاعات و ارتباطات و مزاياي آن در موفقيت كسب و كارها
راهكارهاي پياده سازي سيستمهاي هوشمند كامپيوتري
الگوريتمهاي هوشمند سازي
مقايسه الگوريتمهاي حل مسائل
شبكه هاي عصبي و كاربرد آنها در هوشمند سازي كسب و كارها
مدلهاي پياده سازي موفق شبكه هاي كامپيوتري
مدلهاي پياده سازي سيستمهاي هوشمند سيار و موبايل
و غيره

 

رئيس شوراي سياستگذاري همايش: دكتر عباس كلانتري (رئيس دانشگاه پيام نور استان يزد)
 
دبير همايش: دكتر احمد فراهي (عضو هيات علمي گروه مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور)

دبير كميته علمي همايش: دكتر داود كريم زادگان مقدم (عضو هيات علمي گروه مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور)

دبير كميته اجرايي همايش: مهندس مصطفي اخوان صفار (عضو هيات علمي گروه مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور)

اعضاي كميته اجرايي همايش:
1.مرتضي پيش بيني
2.حسن محمد زاده مقدم
3. مصطفي حيدري
4. حسن صادق زاده
5. وصال يحيي شيباني 
 
اعضاي كميته علمي همايش:
1.دكتر احمد فراهي (عضو هيات علمي گروه مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور)
2.دكتر داود كريم زادگان مقدم (عضو هيات علمي گروه مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور)
3.دكتر رضا عسگري مقدم (عضو هيات علمي گروه مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور)
4.دكتر سيد سعيد آيت (عضو هيات علمي گروه مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور)
5.دكتر سيد علي رضوي ابراهيمي (عضو هيات علمي گروه مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور)
6.دكتر مهدي جوانمرد (عضو هيات علمي گروه مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور)
7.دكتر آرش قربان نيا دلاور (عضو هيات علمي گروه مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور)
8.دكتر اميرهوشنگ تاج فر (عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور)
9.دكتر منوچهر كلارستاقي  (عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي- تربيت معلم سابق)
10.دكتر وحيد طباطبايي وكيلي (عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت)
11.دكتر محمود فتحي (عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت)
12.دكتر سعيد پارسا (عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت)
13.دكتر محمدرضا جاهد مطلق (عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت)
14.دكتر حسن سماورچي (عضو هيات علمي دانشگاه يزد)
15.مهندس مصطفي اخوان صفار (عضو هيات علمي گروه مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور)
16.مهندس مهدي زياري (عضو هيات علمي گروه مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور)
17.مهندس حسن صادق زاده (عضو هيات علمي گروه مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور)
18.مهندس داود وحدت (عضو هيات علمي گروه مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور)
19.مهندس مهدي رضا پور ميرصالح (عضو هيات علمي گروه مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور)
20.مهندس زينب زارع حسيني (عضو هيات علمي گروه مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور)

نظرات