دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

دومين همايش ملي پروبيوتيك و غذاهاي فراسودمند

دومين همايش ملي پروبيوتيك و غذاهاي فراسودمند دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي با همكاري انجمن پروبيوتيك و غذاهاي فراسومند در نظر دارد دومين همايش ملي پروبيوتيك و غذاهاي فراسودمند را در تاريخ 8/30 الي 9/2  1391 برگزار نمايد. امروزه در جهان بالا بردن كيفيت حيات با استفاده از پروبيوتيك‌ها و غذاهاي فراسودمند، چه در زمنيه بهداشت جامعه و چه در صنايع پرورش دام، طيور و آبزيان از اهميت فوق‌آلعاده‌اي برخوردار است. شاهدي بر اين مدعا، بازار فروش اين محصولات است كه از 764 ميليون دلار در سال 2005 به 6/21 ميليارد دلار در سال 2010 افزايش يافته است و پيش بيني مي‌شود كه تا سال 2025 به 3/31 ميليارد دلار برسد. از اين رو آشكار است كه دستيابي به تكنولوژي توليد اين گونه فراورده‌هاي با ارزش افزوده، مي‌تواند گامي بلند در جهت بالا بردن سطح سلامت و قطع وابستگي به ساير كشورهاي پيشرفته باشد. هدف اصلي اين همايش بررسي همه جانبه اين دانش نوين از آزمايشگاه تا سطح بازار فروش است. اميد است كه در اين كنگره با گردهمايي متخصصين مجرب صنعتي و دانشگاهي، شكاف موجود بين صنعت و دانشگاه برداشته شده و امكان بكارگيري دستاوردهاي علمي حاصله و رسيدن آن‌ها به توليد صنعتي ميسر گردد

محورهاي دومين همايش پروبيوتيك و غذاهاي فراسودمند

 • اثرات سلامت بخش پروبيوتيك و غذاهاي فراسودمند
 • نقش پروبيوتيك‌ها در صنايع دام و طيور و آبزيان
 • جداسازي، شناسايي و توليد پروبيوتيك‌ها و تركيبات فراسودمند
 • تكنولوژي توليد فرآورده هاي پروبيوتيك در محصولات لبني، كنسروي، دارويي و ...
 • نقش اقتصادي پروبيوتيك و غذاهاي فراسودمند
 • ارزيابي ايمني و اخلاق پروبيوتيك و غذاهاي فراسودمند

اثرات سلامت بخش پروبيوتيك و غذاهاي فراسودمند

 • اثرات سلامت‌بخش پروبيوتيك و غذاهاي فراسودمند در مطالعات invitro:
 • پروبيوتيك و غذاهاي فراسودمند در مطالعات پروبيوتيك‌هاي استاندارد
 • پروبيوتيك و غذاهاي فراسودمند در مطالعات ميكروارگانيسم‌هاي جديد
 • اثرات سلامت‌بخش پروبيوتيك و غذاهاي فراسودمند در مطالعات invivo:
 • پروبيوتيك و غذاهاي فراسودمند در درمان و پيشگيري
 • اثرات سلامت‌بخش غذاهاي فراسودمند
 • اثرات سلامت‌بخش غذاهاي حاوي پروبيوتيك و پري‌بيوتيك
 • اثرات سلامت ‌بخش غذاهاي حاوي عصاره‌هاي گياهي، ويتامين‌ها و غيره

نقش پروبيوتيك‌ها در صنايع دام و طيور و آبزيان

 • تاثير پروبيوتيك و پري‌بيوتيك در تغذيه دام و طيور و آبزيان
 • نقش اقتصادي پروبيوتيك و پري‌بيوتيك در علوم دامي
 • اثر پروبيوتيك و پري‌بيوتيك بر كيفيت توليدات دام و طيور
 • نقش فيزيولوژيك، ايمونولوژيك و مورفولوژيك پروبيوتيك و پري‌بيوتيك در دام و طيور

جداسازي، شناسايي و توليد پروبيوتيك‌ها و تركيبات فراسودمند

 • روش‌هاي نوين جداسازي و شناسايي
 • معرفي سويه‌هاي جديد ميكروبي
 • بهينه‌سازي توليد
 • معرفي و شناسايي تركيبات جديد فراسودمند
 • مدلسازي فرآيند توليد
 • بهينه‌سازي فرآيندهاي توليد
 • روشهاي نوين در جداسازي و فرمولاسيون محصول

تكنولوژي توليد فرآورده هاي پروبيوتيك در محصولات لبني، كنسروي، دارويي و ...

 • اثر سلول‌هاي پروبيوتيك بر ماندگاري فرآورده‌هاي غذايي
 • اثر فرمواسيون، شرايط فرآيند توليد و نگهداري مواد غذايي بر پايداري سلول‌هاي پروبيوتيك و تركيبات فراسودمند
 • استفاده از فناوري نو مانند مهندسي ژنتيك، بيوتكنولوژي و نانو تكنولوژي در توليد پروبيوتيك‌ها و محصولات فراسودمند
 • كاربرد روش‌هاي مختلف مانند ميكروانكپسولاسيون در افزايش پايداري پروبيوتيك‌ها در فرآوري محصولات غذايي
 • اثرات سينرژيستي و آنتاگونيستي پروبيوتيك‌ها در توليد محصولات غذايي پروبيوتيك   
 • فناوري توليد فرآورده‌هاي سين بيوتيك و فراسودمند
 • اثر سلولهاي پروبيوتيك بر ويژگيهاي حسي، تغذيه‌اي و رئولوژيك مواد غذايي
 • توليد محصولات سنتي پروبيوتيك نقش اقتصادي پروبيوتيك و غذاهاي فراسودمند
 • تاثير اقتصادي محصولات پروبيوتيك در صنايع غذايي
 • تاثير اقتصادي محصولات پروبيوتيك در صنايع دارويي
 • سهم محصولات پروبيوتيك در اقتصاد جهان (تاثير مثبت محصولات پروبيوتيك در اقتصاد)
 • اهميت اقتصادي پروبيوتيك‌ها در توسعه پايدار
 • نقش، اهميت و چگونگي آگاهي رساني و تبادل اطلاعات صحيح در توسعه پروبيوتيك‌ها و محصولات فراسودمند
 • ارزيابي ميزان اطلاع گروههاي مختلف مردم در مورد پروبيوتيك‌ها و فوايد آن
 • چالش‌هاي اقتصادي پيش روي شركتها در توليد، توزيع و بازاريابي محصولات پروبيوتيك

ارزيابي ايمني و اخلاق پروبيوتيك و غذاهاي فراسودمند

 • اطلاع‌رساني و حقوق مصر‌ف‌كنندگان در تجاري سازي پروبيوتيك و محصولات فراسودمند
 • جنبه‌هاي اخلاقي مرتبط با پروبيوتيك‌ها و محصولات فراسودمند
 • جنبه‌هاي ايمني مرتبط با پروبيوتيك‌ها و محصولات فراسودمند
 • تاثير جانبي و عوارض ناخواسته احتمالي پروبيوتيك‌ها و محصولات فراسودمند در گروههاي خاص

نظرات