اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها

اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها

اولين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها بااستعانت از پروردگار متعال كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها به همت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، در تاريخ 29 و 30 آذر ماه 1391 به ميزباني گروه مهندسي صنايع، دانشكده فني مهندسي  برگزار مي گردد .

پيام دبير كميته علمي كنفرانس:

مديريت و برنامه ريزي براي گردآوري و ارائه دستاورد هاي علمي و فناوري از رسالت هاي مهم هر دانشگاه مي باشد. گردهمايي سالانه پژوهشگران و صاحب نظران در عرصه هاي مختلف دانشگاه و صنعت جهت ارائه و معرفي دستاوردهاي جديد علمي تخصصي و بحث و تبادل نظر پيرامون آنها با محوريت مقالات علمي، يكي از راهكارهاي گسترش علم و توسعه فناوري است. از اين رو برآن شديم تا با برگزاري نخستين همايش ملي مهندسي صنايع و سيستم ها در دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد  در آذر ماه سال 1391 ميزبان پژوهشگران و انديشمندان محترم از سراسر مراكز آموزشي و پژوهشي كشور باشيم تا با هم نشيني و هم انديشي گامي در مسير توسعه آگاهي و تخصص در سرزمين اسلاميمان برداريم. دبيرخانه نخستين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها با افتخار از كليه متخصصين و انديشمندان گرامي دعوت مي نمايد مقالات خود را در محور هاي ارائه شده زير به دبيرخانه كنفرانس ارسال نمايند.

محورهاي ارائه مقاله :

 • تحقيق در عمليات
 • برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي ها
 • برنامه ريزي حمل و نقل
 • لجستيك و مديريت زنجيره تامين
 • مكان يابي و چيدمان تسهيلات
 • مديريت دانش و تكنولوژي
 • خلاقيت و كارآفريني
 • شبيه سازي
 • داده كاوي
 • مديريت و كنترل  پروژه
 • نگهداري تعميرات و قابليت اطمينان
 • مديريت و كنترل كيفيت
 • مديريت ريسك
 • روشها و سيستم هاي نوين توليد (توليد ناب، توليد چابك)
 • مهندسي فاكتورهاي انساني
 • اقتصاد مهندسي، تحليل هزينه و مهندسي مالي
 • سيستم هاي اطلاعات مديريت
 • مديريت منابع انساني
 • مديريت استراتژيك
 • ساير موضوعات مرتبط با مهندسي صنايع و سيستم ها

نظرات