اولین همایش ملی علوم شیمی و مهندسی شیمی ایران

اولین همایش ملی علوم شیمی و مهندسی شیمی ایران

اولين همايش ملي علوم شيمي و مهندسي شيمي ايران با توكل و استعانت از پروردگار و همت جمعي از اساتيد و دانشجويان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات خوزستان در نظر دارد در جهت ايجاد مكاني مناسب

به منظور تبادل اطلاعات و نظريات علمي دانشگاهيان و صنعتگران و با هدف توسعه و پيشرفت پژوهش هاي نوين، كاربردي و توسعه اي، اولين همايش ملي علوم شيمي

و مهندسي شيمي ايران را در تاريخ 18 بهمن 91 برگزار نمايد.

لذا از كليه ي اساتيد، دانشجويان، پژوهشگران و صاحبنظران دعوت ميشود در اين همايش شركت نمايند.

اهداف همايش

 • گسترش و تقويت همكاري هاي علمي تحقيقاتي، دانشگاهي و صنعتي
 • آشنايي با يافته هاي جديد در زمينه هاي مختلف شيمي و مهندسي شيمي
 • ايجاد بستري مناسب جهت ارتباط و تبادل نظر بين محققين، صنعتگران و صاحبنظران شيمي و مهندسي شيمي
 • بررسي چگونگي مشاركت شيميدانها در افزايش بهره وري و استفاده بهينه از ذخاير موجود در كشور
 • ايجاد تسهيلات لازم جهت مشاركت صنايع به منظور ارائه دستاوردهاي پژوهشي و كاريردي خود در زمينه هاي مختلف مرتبط با شيمي
   
  محورهاي همايش
 • شيمي آلي
 • شيمي تجزيه
 • شيمي معدني
 • شيمي فيزيك
 • نفت و پتروشيمي
 • طراحي رآكتورهاي شيميايي
 • تصفيه آب
 • كنترل و شبيه سازي
 • پديده هاي انتقال
 • كاربرد روش هاي محاسباتي در مهندسي شيمي

نظرات