دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید

دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید

دومين همايش ملي انرژي باد و خورشيد حدود 400 سال پيش، با انقلاب صنعتي در اروپا و فراگير شدن آن در سراسر جهان، سمت سوي انرژي مصرفي جهان از انرژي هاي تجديدپذيري همچون خورشيد و باد به انرژيهاي فسيلي تجديد نشونده تغيير يافت. در كنار فوايدي كه اين تغيير به همراه داشت، دستاوردهاي ناگواري را به ارمغان آورد كه آلايندگي زيست محيطي و تغيير اقليمي مهمترين آنها است. پس از بروز مشكلات برشمرده شده، بحرانهاي نفتي دهه 1970 ميلادي موجب گرديد استفاده از انرژيهاي تجديد شونده از رونقي دوباره برخوردار گردند.

ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با تشكيل سازمان انرژي هاي نو ايران در سال 1374، سعي گرديد علاوه بر پايدار سازي و تنوع بخشي منابع انرژي، در صيانت از محيط زيست كشور با استفاده از انرژي هاي تجديد شونده، به عدم خام سوزي و مصرف بالاي انرژي هاي فسيلي كشور كمك گردد.

از اين رو شركت هم انديشان انرژي كيميا، به عنوان كلينيك تخصصي انرژي هاي پذير و مجري همايشهاي تخصصي حوزه نفت و انرژي، در نظر دارد در قالب فعاليتهاي علمي خود، با حمايت انجمن مهندسي شيمي ايران، انجمن انرژي خورشيد ايران، دانشگاه صنعتي تفرش، پس از برگزاري نخستين همايش ملي انرژي باد و خورشيد ايران را در چهارم اسفند 1390 در مركز همايشهاي صدا و سيما (تهران) ، دومين دوره اين همايش را در سوم اسفند 1391 در همين مكان برگزار نمايد. كارشناسان اين شركت علاوه بر چاپ مقالات مختلف در خصوص انرژي هاي تجديد پذير در سطح داخل و خارج كشور، برگزاري دو دوره پياپي همايش بيوانرژي ايران در مهر ماه سالهاي 1389 و 1390 را در كارنامه خود دارند.

اهداف همايش ملي انرژي باد و خورشيد

 • معرفي اهميت موضوع و تاريخچه استفاده از انرژي باد و خورشيد در ايران و جهان
 • افزايش آگاهي نسبت به اهميت انرژي باد و خورشيد در صنعت برق، تهويه مطبوع، حمل و نقل، محيط زيست و ...
 • مدلسازي سامانه هاي توليد انرژي مستقيم و غير مستقيم از انرژي باد و خورشيد و سامانه هاي تركيبي اين دو انرژي
 • ارائه روش ها علمي و فن آوري هاي جديد در حوزه بهره برداري از انرژي باد و خورشيد
 • پتانسيل سنجي جغرافيايي، فني و مهندسي نصب و بهره برداري از مزارع خورشيدي و بادي
 • اثرات مثبت و منفي زست محيطي استحصال انرژي باد و خورشيد
 • شناسائي موانع و ارائه راه حل ها براي ايجاد دانش و فن آوري در حوزه انرژي باد و خورشيد
 • ملاحضات فني و اقتصادي شيوه هاي محتلف بهره برداري از انرژي باد و خورشيد
 • ارزيابي توانايي هاي علمي در زمينه برآورد، طراحي و اجراي برنامه هاي انرژي هاي نو و به طور اخص انرژي باد و خورشيد
 • معرفي نقش پژوهش و تحقيق در پيشرفت صنعت، ايجاد علاقه در شركت ها، سازمان ها و واحدهاي مختلف به امر پژوهش و تعريف نيازهاي تحقيقاتي
 • آشنايي و دستيابي به آخرين دستاوردها و تكنولوژي پيشرفته جهان
 • معرفي نرم افزارهاي طراحي و شبيه سازي فناوريهاي مختلف انرژي باد و خورشيد
 • توجه و دقت نظر دست اندركاران صنعت برق به ضرورت توسعه پايدار و حفاظت محيط زيست

محورهاي همايش انرژي باد و خورشيد
 

 • چالش هاي توسعه انرژي باد و خورشيد در ايران
 • شيوه هاي مختلف استحصال انرژي باد و خورشيد از گذشته تاكنون
 • چشم انداز فني و اقتصادي انرژي باد و خورشيد در ايران و جهان
 • جايگاه انرژي باد و خورشيد در منطقه
 • بومي سازي فن آوري استحصال انرژي باد و خورشيد
 • محيط زيست و انرژي باد و خورشيد
 • پتانسيل سنجي، شناخت و توسعه منابع انرژي باد و خورشيد
 • تشويق بخش خصوصي در سرمايه گذاري و مشاركت در حوزه انرژي باد و خورشيد
 • تحقيق و توسعه روشهاي نوين ارتقاي بهره وري انرژي باد و خورشيد در ايران
 • معرفي نقش پژوهش و تحقيق در پيشرفت صنعت، ايجاد علاقه در شركت ها، سازمان ها و واحدهاي مختلف به امر پژوهش و تعريف نيازهاي تحقيقاتي
 • فن آوريهاي توليد،تبديل،ذخيره سازي و مصرف انرژي باد و خورشيد
 • سيستم هاي اطلاعات مكاني و داده هاي ماهواره اي با كاربرد انرژي باد و خورشيد
 • قوانين، مقررات و استانداردهاي ملي و بين المللي مورد نياز
 • سهم انرژي باد و خورشيد در سبد انرژي خانوارهاي شهري و روستايي
 • انرژي باد و خورشيد و پدافند غير عامل
 • تاثير توليدات انرژي باد و خورشيد بر امنيت و پايداري سيستم هاي قدرت
 • برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريزي عملياتي در توسعه انرژي باد و خورشيد در ايران
 • اقتصاد و انرژي باد و خورشيد، فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش انرژي باد و خورشيد
 • بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي توسعه انرژي باد و خورشيد
 • سياست گذاري انرژي هاي باد و خورشيد و توسعه پايدار
 • كسب دانش فني و بومي سازي فن آوري هاي پيشرفته
 • تاثيرات كنوانسيون ها، معاهدات و قوانين بين المللي زيست محيطي بر بخش انرژي باد و خورشيد

 

نظرات