سمینار علمی تجاری سازی ایده ها با رویکرد آینده پژوهی

سمینار علمی تجاری سازی ایده ها با رویکرد آینده پژوهی

سمينار علمي تجاري سازي ايده ها با رويكرد آينده پژوهي سمينار علمي تجاري سازي ايده ها با رويكرد آينده پژوهي در مهرماه 1391 از ساعت 14 الي 18 با همكاري پارك علم وفناوري دانشگاه تهران و انجمن بين المللي مديران ايراني برگزار خواهد شد. لازم به ذكر مي باشد كه شركت در اين سمينار براي اعضاي انجمن بين المللي مديران ايراني رايگان مي باشد.

نظرات