دومین سمینار مدیریت پژوهش

دومین سمینار مدیریت پژوهش

دومين سمينار مديريت پژوهش اداره سيستماتيك "فرآيند پژوهش" از مرحله سياستگذاري، آينده نگري و نيازسنجيِ حال و آينده تا مرحله انتشار و اطمينان يابي از بكار گيري و بهره مندي از يافته ها و نتايج پژوهش ها و بالاخره مديريتِ دانشِ به دست آمده، در نقشه راه پژوهش سازمان و كشور، دانش و مهارتي را مي طلبد كه فقط با در پيش گرفتن رويكرد حرفه اي گرايي در «مديريت پژوهش» قابل دستيابي است. حرفه اي گرايي نيز در ذات خود مستلزم تربيت افرادي است كه ايفاي نقش در اداره امور پژوهشي را به عنوان شغل پذيرفته باشند. دركنار اين نقش آفريني، توجه به سه ديدگاه مهم پژوهش، يعني كارآيي پژوهش، اقتصاد پژوهش، و اثربخشي پژوهش در سطح كلان كشور و سازمان ها ضروري به نظر مي رسد. چرخه مديريت پژوهش، بايد اطمينان دهد كه پژوهش از نيازي راستين و سنجيده برخاسته و با الگويي درست و هوده به انجام رسيده و به فرآورده اي كارآمد و اثربخش پايان يافته است. گرچه مراكز پژوهشي در دانشگاه ها، سازمان هاي اجرايي، صنايع و بخش خدمات كشور تحت نام مركز پژوهشي يا واحد تحقيق و توسعه مسووليت نياز سنجي، برنامه ريزي، و نظارت بر پروژه ها را به عنوان حرفه اي كاملا تخصصي برعهده دارند، اما آنچه در حوزه پژوهشي كشور اتفاق مي افتد، عموما فاقد چنين ديدگاهي به صورت يكپارچه و پايدار است، زيرا دوره هاي آموزشي و همايش هاي انتقال تجربيات براي به انجام رساندن هرچه با كيفيت تر ماموريت اين واحدها برگزار نشده است. برگزار كنندگان سمينار-كارگاه هاي آموزشي مديريت پژوهش به منظور پر كردن اين جاي خالي، تلاش مي نمايند.
 
محورهاي سمينار

  1. سياستگذاري و اقتصاد پژوهش
  2. سيستم ها، و متدلوژي هايكمي و كيفي نياز سنجي و بهره سنجي پژوهش ها
  3. سناريو نويسي و آينده پژوهي درتعيين نيازهاي پژوهشي و به اشتراك گذاري نيازها
  4. انتقال و به اشتراك گذاري دانش حاصل از پژوهش هاي بين مراكز علمي
  5. مديريت شبكه هاي پژوهشي و تحقق نقشه جامع علمي كشور
  6. مديريت پژوهش هاي زنجيره اي و بين رشته اي در تحقق نقشه جامع علمي كشور

رئيس سمينار

دكتر مصطفي قانعي(معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت)

دبيرعلمي سمينار

دكتر شهرام توفيقي(مسئول دپارتمان فناوري سلامت مركز تحقيقات
مديريت سلامت پژوهشكده علوم پزشكي بقيه ا... الاعظم(عج))

مدير سمينار

دكتر جهان آرا ممي خاني (مديرعامل شركت بهين پويان هوتن)

نظرات