دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

دومين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات


با برگزاري شكوهمند نخستين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات،ISAV2011 ، در سال گذشته، و استقبال كم نظير اساتيد، متخصصان و دانشجويان، انجمن آكوستيك و ارتعاشات ايران را بر آن داشت تا امسال دومين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات را با انگيزه بيشتر در شش و هفت دي 1391 و با همكاري دانشگاه صنعتي شريف برگزار نمايد. اهميت علوم ارتعاشات و آكوستيك در جوامع بشري و بخصوص در ايران روز به روز مشخص تر شده و لزوم يافتن راهكارهاي جديد و توسعه روش ها براي بهبود شرايط نمايان تر مي گردد. اين كنفرانس فرصتي خواهد بود تا پژوهشگران و صاحب نظران در حوزه آكوستيك و ارتعاشات به ارايه گزارش از فعاليت هاي خود و تبادل نظر در جنبه هاي مختلف در بخش ارتعاشات و آكوستيك بپردازند. لذا از كليه متخصصين و انديشمندان گرامي دعوت مي شود در اين كنفرانس شركت فرموده و مقالات خود را در زمينه هاي موضوعي كنفرانس به دبيرخانه ارسال نمايند.

دبير كنفرانس
حميد مهديقلي

 موضوعات كنفرانس 

 • آزمونهاي شوك و ارتعاش 
 • آكوستيك در معماري 
 • آكوستيك در موسيقي 
 • آكوستيك زير آب 
 • پايش وضعيت ارتعاش و صوت 
 • پردازش سيگنال در آكوستيك 
 • تحليل سيگنالهاي گفتاري 
 • ديناميك خودرو 
 • ديناميك سازه 
 • ديناميك سازه هاي عمران 
 • شناسايي سامانه ها و سازه هاي مكانيكي 
 • فيزيك صوت 
 • كنترل نوفه و ارتعاش 
 • ماشين آلات دوار 
 • مهندسي آكوستيك 
 • نوفه و ارتعاشات ريلي 
 • واكنش انسان به صوت و ارتعاش 
   

 
 

نظرات