پنجمین سمپوزیوم بین المللی جراحی مغز و اعصاب

پنجمین سمپوزیوم بین المللی جراحی مغز و اعصاب

پنجمين سمپوزيوم بين المللي جراحي مغز و اعصاب

پنجمين سمپوزيوم بين المللي جراحي مغز و اعصاب با محور Head Trauma با حضور اساتيد برجسته جراحي مغز و اعصاب جهان به رياست جناب آقاي پروفسور مجيد سميعي از تاريخ 13 لغايت 16 مهرماه 1391 در مركز همايشهاي بين المللي برج ميلاد و بيمارستان ميلاد برگزار مي شود كه فدراسيون جهاني جوامع جراحي مغز و اعصاب (WFNS)، مركز جراحي مغز و اعصاب هانوفر، وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي، صندوق تامين اجتماعي، بيمارستان فوق تخصصي ميلاد، دانشگاههاي علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي، بنياد شهيد و امور ايثارگران، شوراي سياستگذاري سلامت سازمان صدا و سيما، معاونت توانبخشي سازمان بهزيستي، مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي كشور، شهرداري تهران، انجمن راديولوزي ايران و موسسه بين المللي سلامت پروفسور سميعي در اين سمپوزيوم همكاري و پشتيباني خواهند داشت.

 موضوعات:

  • اپيدميولوژي
  • پيشگيري از آسيبهاي تروماتيك مغز(آموزش، قوانين و نوآوريهاي فناوري)
  • نشانه ها، علائم و درجه بندي باليني
  • نوروفيزيولوژي
  • نوروراديولوژي
  • مطالعات باليني، ارزيابي پيامدها و رويكرد آزمايشگاهي
  • درمان (پيش از بيمارستان، ICU، جراحي، درمان هيدروسفالي بعد از تروما، درمان تشنج پس از تروما و...)
  •  روشهاي ترميمي در تروماي مغز و اعصاب
  • توانبخشي

رييس:

 پروفسور مجيد سميعي

دبير علمي:

دكتر سيد محمد قدسي

دبير اجرايي:

دكتر مسعود شيرواني

نظرات