سومین همایش کشوری شکاف لب و کام

سومین همایش کشوری شکاف لب و کام

اين همايش براي فوق متخصصين جراحي پلاستيك و ترميمي، جراحي اطفال، متخصصين جراحي عمومي، جراحي دهان و فك و صورت، گوش حلق و بيني، بيهوشي، راديولوژي، روانپزشكي، دندان پزشكي و نيز ارتودنتيست و پروتزيست دنداني، متخصص ژنتيك، پزشكان عمومي، دكترا-كارشناسان ارشد و كارشناس گفتار درماني، پرستاري و تغذيه و شنوايي سنجي، روانشناسان و مشاوران درخواست امتياز آموزش مداوم نموده است كه پس از موافقت اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي متعاقبا اعلام خواهد شد.
 
 محورهاي سمينار

 

 1. روش هاي تشخيص شكاف لب و كام قبل از تولد
 2. ترميم اوليه شكاف لب و كام
 3. مراقبت هاي پرستاري جهت بيماران مبتلا به شكاف لب و كام
 4. تغذيه در بيماران مبتلا به شكاف لب و كام
 5. مراقبت هاي گوش و شنوايي در بيماران مبتلا به شكاف لب و كام
 6. مداخله زود هنگام در بيماران مبتلا به شكاف لب و كام
 7. مديريت بد علمكردي دريچه كامي- حلقي
 8. نقش ابزار هاي تشخيصي از جمله ويدئوفلوروسكوپي و نازوآندوسكوپي در تشخيص و درمان شكاف لب و كام
 9. گفتاردرماني در بيماران داراي شكاف لب و كام
 10. مراقبت هاي دندان پزشكي در بيماران  مبتلا به شكاف لب و كام
 11. درمان هاي ارتودنسي و ارتوپدي فك در بيماران داراي شكاف لب و كام
 12. پيوند استخوان شكاف آلوئل در بيماران مبتلا به شكاف لب و كام
 13. ترميم ثانويه شكاف لب و كام
 14. بيهوشي در شكاف لب و كام
 15. ژنتيك و سندرم هاي مربوط به شكاف لب و كام
 16. سندرم ولوكارديو فاشيال (VCF)
 17. جراحي ارتوگناتيك در بيماران مبتلا به شكاف لب وكام
 18. كاربرد پروتز هاي كامي در بيماران مبتلا به شكاف لب و كام
 19. رينوپلاستي در بيماران مبتلا به شكاف لب و كام
 20. مداخلات روانشناختي و روانپزشكي در بيماران داراي شكاف لب و كام
 21. مشكلات اجتماعي و فرهنگي بيماران مبتلا به شكاف لب وكام
   

نظرات