اولین همایش منطقه ای افق های جدید در مهندسی عمران

اولین همایش منطقه ای افق های جدید در مهندسی عمران

اولين همايش منطقه اي افق هاي جديد در مهندسي عمران

با استعانت از خداوند متعال دانشكـده فني و مهندسي دانشگـاه آزاد اسلامي واحد همدان اولين  همايش منطقه اي افق هاي جديد در مهندسي عمران  را با همكاري دانشگاهها، مراكز پژوهشي صنعتي، سازمانها و دستگاههاي مرتبط با مقوله عمران و صنعت ساختمان در اسفند ماه ۱۳۹۱ برگزار مي نمايد. بدين وسيله از اساتيد، محققان، متخصصان، كارشناسان، مهندسان و دانشجويـان تحصيلات تكميلـي گرايش‌هـاي مختلـف مهندسي عمران دعـوت به عمل مي آيد تا آخرين دستاوردهاي تحقيقاتـي خـود را به منظـور ارائـه در همايش و درج در لـوح فشـرده به دبيرخانه همايش ارسال نمايند. نحوه ارسال مقالات فقط از طريق پايگاه اينترنتي همايش است.
 
محورهاي همايش

  • سازه و زلزله
  • سازه هاي هيدروليكي
  • راه و ترابري
  • ژئوتكنيك
  • مواد و مصالح نوين و تكنولوژي بتن
  • مديريت ساخت
  • محيط زيست و توسعه پايدار
     

 

نظرات