نخستین همایش ملی علوم محاسباتی

نخستین همایش ملی علوم محاسباتی

نخستين همايش ملي علوم محاسباتي

پيشرفتهاي علمي دانش بشري مرهون تلاشهاي فزاينده دانشمندان است. در اين ميان نقش محاسبات به عنوان ابزاري فراگير و توانمند، هموارساز ارتباط بين علوم مختلف و رياضيات است. افرادي كه در اين حيطه در حال تحقيق هستند عموماً درباره مدلهاي رياضي حاصل از آزمايشات و يا نتايج علمي بدست آمده و تطبيق پذيري آنها با واقعيت ها مطالعه نموده و در واقع از دست افزار محاسبات به منظور اعتبار بخشي مدلها و يا نظريه هاي ارائه شده استفاده مي كنند. 
 
 
 همگام با رشد و توسعه روزافزون علمي در كشور و نياز روزافزون به ترويج علوم در تمامي زمينه ها، به ويژه علوم پايه و نظر به اينكه محاسبات علمي نقش اساسي را در اين خصوص و در مقوله هاي مهمي همچون ارتباط با صنعت و تبديل علم به ثروت ايفا مي نمايد، با استعانت از ايزد منان، دانشگاه دامغان  كه منبعث از خواستگاه مردمان دانش دوست و سخت كوش كهن پايتخت ايرانيان، شهر صددروازه، مي باشد، بر آنست تا اولين همايش ملي علوم محاسباتي را  برگزار نمايد. از اين طريق تمامي فرهيختگان و دانشجويان عزيز كشور را در برگزاري هر چه بهتر و پربارتر اين همايش فرا مي خوانيم. باشد كه اين همايش منشا تعاملات اثر گذار در معرفي و توسعه مبحث كاربردي محاسبات علمي بوده و تعاملات علمي و آشنايي با روشها و ايده هاي دانشمندان و دانشجويان راهگشا و سبب ساز بخشي از توسعه كشور عزيزمان، ايران اسلامي باشد، انشاالله.
 
محورهاي همايش :
 

 • شيمي محاسباتي ( كمومتري و محاسبات ملكولي )
 • زيست محاسباتي ( بيو انفورماتيك )
 • فيزيك محاسباتي
 • رياضيات محاسباتي 
   
   
   
   
   

نظرات