اولین همایش زمین شناسی فلات ایران

اولین همایش زمین شناسی فلات ایران

اولين همايش زمين شناسي فلات ايران
با توجه به دستاوردهاي علمي و پژوهشي پژوهشگران علوم زمين كشور در سال‌هاي اخير و در راستاي هم‌انديشي و تبادل نظر در خصوص يافته‌هاي نوين پژوهشي، مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي در راستاي سياست‌هاي مدون خود و به منظور فراهم نمودن بستري مناسب براي ارائه نتايج تحقيقات پژوهشگران و انديشمندان كشور، اولين همايش زمين شناسي فلات ايران را در روزهاي 10 الي 11 اسفند ماه ۱۳۹۱ در شهر كرمان برگزار مي ‌نمايد. لذا از كليه اساتيد و دانشجويان محترم علوم زمين كشور دعوت به عمل مي‌آيد تا با ارائه مقالات پژوهشي و شركت در همايش، برگزاركنندگان را در برگزاري هر چه بايسته‌تر همايش ياري دهند.
 
محورهاي كنفرانس
 
دبيرخانه اولين همايش زمين شناسي فلات ايران در كليه شاخه هاي تخصصي علوم زمين مقاله مي پذيرد. توجه به اين نكته ضروري است كه فقط مقالات پژوهشي‌ كه داراي نوآوري و داده‌هاي پژوهشي جديد باشند مورد داوري قرار مي‌گيرند و دبيرخانه همايش از پذيرش مقالات مروري و نيز مقالاتي كه بخشي يا تمام آن در همايش ديگري ارائه شده باشد معذور است.

نظرات