اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار

اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار

اولين همايش ملي مهندسي مديريت كسب و كار

"سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني گرامي باد"
 
در جهان امروز فعاليت هاي اقتصادي مبتني بر فناوري (تكنولوژي) نيازمند شناخت روابط و تعامل بنگاه اقتصادي با محيط سازماني و در نهايت شناسايي ، بومي سازي و به كار گيري تكنولوژي بهينه در سطوح مختلف سازماني مي باشد . سازمانها در ابعاد شرايط محيطي با چالشها ، تغييرات سريع ،ناگهاني و غير قابل پيش بيني در عرصه هاي مختلف اجتماعي ، سياسي و اقتصادي مواجه مي باشند ركورد جهاني ،بحران مالي اروپا ، تحولات عميق علمي در عرصه هاي فناوري ، افزايش روزافزون حجم دانش و اطلاعات بشري و تغييرات سياسي اجتماعي از جمله نمونه هاي بارز موارد فوق مي باشد كه به صورت مستقيم و غير مستقيم يك بنگاه اقتصادي را دچار چالش مي نمايد از سوي ديگر تغييرات فناوري چنان گسترده و سريع است كه بنگاههاي اقتصادي جهت ادامه حيات نيازمند نيروي انساني دانش بنيان مي باشد دانش ، خلاقيت و نوآوري نه تنها نياز بلكه راز بقاي سازمان است در عصر حاضر مديران لازم است علاوه بر شناخت فناوري و اخذ دانش فني ، مهندسي به ابزار و تكنيكها ي مديريتي تجهيز گردند تا به تلفيق اين دو مقوله بتوانند زمينه رشد و تعالي سازمان را فراهم آورد. مهندسي مديريت كسب و كار از علوم ميان رشته اي است كه تلفيقي از مباحث فني و عملياتي سازمان را به همراه انديشه ها و تكنيكهاي مديريتي در اختيار مديران قرار مي دهد تا ضمن شناخت ابعاد متفاوت سازمان و محيط بر اساس اصولي علمي تعامل و بقاي بنگاه اقتصادي خود را تضمين نمايند با توجه به مطالب فوق و وضعيت كنوني كشور عزيزمان ايران در راستاي منويات مقام معظم رهبري و حركت در عرصه هاي اقتصاد جهاني تثبيت شرايط فعلي اشتغال و استفاده از تجارب موفق و ايجاد فضاي تعامل بين صاحبان صنايع و مديران كشور با استعانت از درگاه خداوند منان اولين همايش ملي مهندسي مديريت كسب و كار را در مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي پيشنهاد مي نمايد.

محورهاي همايش:

 • مديريت مهندسي
 • مديريت پروژه كسب و كار
 • مديريت مشتري
 • مشاوره مديريت
 • مديريت منابع انساني
 • مديريت علوم محيطي و انرژي
 • مديريت سيستم هاي اطلاعاتي
 • مهندسي سيستم و تجزيه و تحليل
 • بحران و مديريت ريسك
 • تحقيق در عمليات و علم مديريت
 • تجارت الكترونيك
 • مديريت پروژه
 • كنترل كيفيت
 • دولت الكترونيكي
 • تجزيه و تحليل سرمايه گذاري
 • مديريت بازاريابي و فروش
 • مديريت دانش
 • تصدي مديريت
 • فرايند تصميم گيري
 • تجزيه و تحليل مورد نياز
 • سيستم اطلاعات جغرافيايي
 • نوآوري در فن آوري
 • مديريت حمل و نقل
 • تجزيه و تحليل مالي

دبير علمي :

جناب آقاي اسد ا... كارنما

نظرات