پنجمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان

پنجمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان

انجمن علمي روان پزشكي كودك و نوجوان ايران با هدف معرفي فعاليت هاي پژوهشي حوزه سلامت روان كودكان در سطح بين المللي و در راستاي ارج نهادن به تلاش محققين اين حوزه اقدام به برگزاري همايش هاي بين المللي كودك و نوجوان نموده است. تا كنون 4 همايش در سال هاي 1381، 1383، 1389 و 1390 برگزار گرديده است. همايش سال 1390 در شهر مشهد و سه همايش ديگر در تهران برگزار شد. در اين همايش ها اساتيد فوق تخصص روان پزشكي كودك و نوجوان، روان پزشكان و روان شناسان آخرين دستاورد هاي علمي خود را معرفي نمودند. همچنين از طريق سخنراني هاي اصلي، سمپوزيوم ها، پانل ها و كارگاه هاي آموزشي آخرين يافته هاي علمي مطرح گرديد و مورد استقبال علاقمندان قرار گرفت. همايش پنجم در سال 1391 همزمان با روز جهاني كودك در تهران بصورت گسترده تر از چهار همايش پيشين و در مدت 4 روز برگزار خواهد شد. در اين همايش سعي خواهد شد آخرين دستاوردهاي علمي در حوزه هاي متعدد مرتبط با سلامت روان كودكان توسط محققين از رشته ها و گرايش هاي مختلف در قالب سخنراني، نمايش پوستر، سمپوزيوم ها، پانل هاي بحث و بررسي، كارگاه هاي آموزشي و برنامه ويديو كنفرانس عرضه شود. در اين همايش اساتيد مدعو از كشورهاي مختلف نيز آخرين يافته هاي خود را معرفي خواهند نمود. در حاشيه همايش برنامه هاي متنوع فرهنگي و تفريحي در غالب برنامه‌ي افتتاحيه، ضيافت شام، تورهاي گردشگري جاذبه هاي طبيعي، فرهنگي و تاريخي، كنسرت موسيقي كلاسيك و فولكولور ايراني تدارك ديده شده است تا علاقمندان ضمن شركت در برنامه هاي علمي فرصت بازديد از جاذبه هاي گردشگري شهر تهران، رفع خستگي و تجديد ديدار با يكديگر را داشته باشند. همچنين نمايشگاهي از آثار هنري كودكان، فعاليت هاي سازمان هاي مرتبط با سلامت روان و شركت هاي عرضه كننده محصولات داروئي، تشخيصي و درماني در محل همايش برگزار خواهد شد كه اميد است مجموعه فعاليت هاي فوق مورد توجه علاقمندان قرار گيرد. 

محورهاي علمي همايش

 • روان پزشكي كودك و نوجوان:

  همه گير شناسي، علت شناسي، آسيب شناسي و علامت شناسي اختلالات روان پزشكي كودكان و نوجوانان نظير اختلالات خلقي، اضطرابي، اختلال سازگاري، بيش فعالي و نقص تمركز، اختلال رفتار مقابله جوئي و بي اعتنائي، اختلال سلوك، اختلالات خوردن، اختلالات خواب، اختلالات سايكوتيك، اختلالات سوماتوفرم و اختلالات طيف اوتيسم. جنبه هاي عصب روان شناختي و تكاملي ، شيوه هاي ارزيابي، تشخيص و درمان در روان پزشكي كودك و نوجوان.

 • سلامت روان كودكان و نوجوانان:

 ارتقاي سلامت روان در حوزه هاي مختلف اجتماعي، پيشگيري و شناخت عوامل خطر و عوامل حمايتي و نيز سيستم هاي ارائه خدمات سلامت روان در كودكان و نوجوانان.

 • روان پزشكي مشاوره- رابط كودكان و نوجوانان:

 جنبه هاي روان پزشكي اختلالات طبي غير روان پزشكي، بيماري هاي سايكوسوماتيك و سوماتوسايكيك كودكان، سلامت روان در بيمارستان هاي كودكان.
 

 • مداخلات داروئي:

  درمان هاي داروئي، اثر بخشي، فارماكو ديناميك و فارماكوكينتيك ، عوارض جانبي داروها و درمان هاي تركيبي در حوزه كودك و نوجوان. 

 • مداخلات غير داروئي:

  مداخلات غير داروئي شامل آموزش روانشناختي، آموزش خانواده، روان درماني هاي فردي و گروهي در سطح پيشگيري اوليه و درمان در حوزه كودك و نوجوان.
 
  

 • حوزه هاي مختلف روانشناسي:

 روانشناسي عمومي، باليني، تربيتي، سلامت، كودكان استثنائي و ساير حوزه هاي مرتبط با كودك و نوجوان.
 

 • طب اورژانس:
   
    اورژانس هاي روان پزشكي كودك. 
   

 • طب ورزش:

سلامت رواني در محيط هاي ورزشي كودكان و نوجوانان، مداخلات مرتبط با ارتقاي سلامت رواني در ورزش.
 

 • علوم اعصاب:

 علوم اعصاب بخصوص جنبه هاي شناختي در حوزه كودك و نوجوان.
 

 • روان پرستاري كودكان:
   
    پرستاري در بخش هاي روان پزشكي و بخش هاي طبي غير روان پزشكي.
   

 • بهداشت رواني مادر و كودك:
   
    مراقبت هاي رواني از مادر در دوران حاملگي و نوزاد و شيروخوار و ارتباط مادر و كودك.
   

 • بهداشت روان در مدارس:

  پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، سلامت روان و ارتقاي آن در نظام آموزش و پرورش و حوزه هاي مرتبط با  تعليم و تربيت.
 

 • كار درماني:

توان بخشي كودكان در رمينه هاي تكاملي از طريق مداخلات كاردرماني.
 

 • گفتار درماني:

جنبه هاي رشدي زبان، شناسائي نواقص گفتاري و مداخلات درماني

 • مددكاري:

  حوزه مددكاري و حمايت هاي اجتماعي.
 

 • ارتقاء كيفيت زندگي:

  ارتقاء كيفيت زندگي در كودكان، والدين و خانواده ها.

نظرات