دومین همایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

دومین همایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

نخستين همايش تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران طي روزهاي 17 تا 19 آذر ماه 1388 خورشيدي در تهران و در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد. موضوع نخستين همايش، تاريخ رياضيات دوره اسلامي بود و طي روزهاي برگزاري همايش رويهم رفته 30 مقاله از شركت كنندگان داخلي و خارجي ارائه گرديد.

همايش تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران، ماحصل مجموعه كوشش هاي كميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها و چند نهاد ديگر است و مي كوشد در هر كدام از همايش هاي دوره اي خود به يكي از موضوعات مربوط به فرهنگ و تمدن اسلامي و ايراني بپردازد.

دومين همايش فرهنگ و تمدن اسلام و ايران ان شاء الله در 17 و 18 آبان  ماه سال 1391 خورشيدي در تهران برگزار خواهد گرديد. موضوع همايش دوم تاريخ پزشكي دوره اسلامي است و همايش مي كوشد، ضمن ارائه جديدترين دستاوردهاي دانشمندان ايراني و خارجي در حوزه تاريخ پزشكي دوره اسلامي، فرصتي باشد براي بحث و گفتگوي صاحب نظران در خصوص پزشكي دوره اسلامي و جايگاه آن در پزشكي جهان.

محور هاي همايش

  • نوآوري پزشكان
  • مهمترين پزشكان
  • آثار پزشكي اسلامي
  • انتقال آراء دانشمندان
  • دستاوردهاي پزشكي اسلامي
  • تبيين نظام فكري پزشكان

نظرات