همایش ملی تولید ملی،حمایت از کار سرمایه ایرانی

همایش ملی تولید ملی،حمایت از کار سرمایه ایرانی

همايش ملي توليد ملي،حمايت از كار سرمايه ايراني

 

 

محورهاي همايش
 
1.فرهنگ و ارزش هاي اسلامي و توليد ملي

 • ابعاد توليد، كار و سرمايه از منظر منابع ديني ( قرآن، سنت و سيره معصومين )
 • انديشه هاي راهبردي حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري
 • تبيين جايگاه توليد، كار و سرمايه در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
   
  2.اقتصاد مقاومتي و توليد ملي
 • اقتصاد مقاومتي ، چيستي و چرايي
 • بايسته ها و الزامات اقتصاد مقاومتي
 • اقتصاد دفاعي و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتي
   

3.تفكر راهبردي و توليد ملي
 

 • مدل هاي بومي برنامه ريزي راهبردي در ارتقاء توليد ملي
 • مدلهاي بومي پياده سازي راهبردهاي توليد ملي
 • مدل هاي بومي كنترل و نظارت راهبردي در توليد ملي
   
  4.الزامات راهبردي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني
 • مدل هاي ارتقاء بهره وري از منظر توليد ملي
 • راهكارهاي تحقق همسويي اسناد بالادستي با سياست ها و برنامه هاي كلان
 • راه هاي ارتقاء فرهنگ، خلاقيت و نوآوري در توليد ملي(فردي، گروهي، سازماني، صنايع كوچك و بزرگ)
 • فرصت هاي بين المللي در ارتقاء توليد ملي
   

5.آسيب شناسي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني

 • عرصه هاي توليد ملي(نظام اقتصادي، توليد علم، مهندسي فرهنگي و غيره)
 • مدل هاي كلان آسيب شناسي توليد
 • چالش هاي مسائل مديريتي توليد ملي( ساختار، منابع انساني، تكنولوژي و محيط جهاني)

سازمان همايش

رياست شوراي سياستگذاري:

دكتر علي رضائيان - استاد دانشگاه شهيد بهشتي و رئيس سازمان ملي بهره وري كشور

دبير علمي همايش:

دكتر علي نجات بخش اصفهاني - عضو هيات علمي و مديركل دفتر رياست و روابط عمومي دانشگاه پيام نور

رئيس كنفرانس:

دكتر مهرداد احمدي - رياست دانشگاه پيام نور استان بوشهر

دبير اجرايي همايش:

عليرضا پيرعلي - عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور - سرپرست دانشگاه پيام نور واحد شبانكاره

نظرات