همایش علمی پژوهشی نقش زیارت در کاهش آسیب های اجتماعی

همایش علمی پژوهشی نقش زیارت در کاهش آسیب های اجتماعی

همايش علمي پژوهشي نقش زيارت در كاهش آسيب هاي اجتماعي

هرگاه براي شما پيش آمد سختي روي داد از ما كمك و ياري بجوييد .
حضرت امام رضا (عليه السلام)
 
از سري برنامه هاي دهمين جشنواره بين المللي امام رضا (عليه السلام)
              
همايش علمي – پژوهشي
نقش زيارت در كاهش آسيب هاي اجتماعي

 
به مناسبت ميلاد با سعادت عالم آل محمد(صلي ا... عليه وآله) حضرت علي ابن موسي الرضا(عليه السلام) و حضرت فاطمه معصومه (سلام ا... عليها) و همزمان با دهه كرامت ، اداره كل بهزيستي خراسان رضوي برگزار مي نمايد .
 
اهداف:

 1. اشاعه فرهنگ و ترويج فرهنگ منور رضوي .
 2. گسترش فعاليت هاي فرهنگي ، هنري و مذهبي مرتبط با سيره ائمه معصومين بويژه امام رضا(عليه السلام) .
 3. گراميداشت توليد كنندگان و پديد آورندگان آثار برتر فرهنگي هنري در زمينه سيره ، شخصيت و معارف امام رضا(عليه السلام) و كمك به انتشار گسترده تر اين آثار .
   
  محورها :

1-نقش فرهنگ و سيره رضوي در كاهش آسيب هاي اجتماعي

 • سيره (گفتار و رفتار) در كاهش آسيب هاي اجتماعي
 • اعتقاد به امام رضا (عليه السلام) (امامت) در كاهش آسيب هاي اجتماعي
 • خانواده در فرهنگ رضوي با رويكرد دوري از آسيب هاي اجتماعي
 • راه كارهاي مبارزه با آسيب هاي اجتماعي در كلام رضوي (با رويكرد خاص به يكي از آسيب هاي اجتماعي و ... )
   
  2- نقش زيارت در كاهش آسيب هاي اجتماعي
 • آرامش حاصل از زيارت و نقش آن در كاهش آسيب هاي اجتماعي
 • نقش امكانات فرهنگي حرم در كاهش آسيب هاي اجتماعي (مراكز مشاوره، سخنراني ها، حلقه هاي معرفت ، پاسخ به مسايل اعتقادي و شرعي و ...)
 • نقش عوامل اجرايي حرم مطهر در كاهش آسيب هاي اجتماعي
 • تعهد به امام و نقش آن در كاهش آسيب هاي اجتماعي
 • پناهندگي به زيارت و اماكن متبركه پس از آسيب هاي اجتماعي و آثار آن
   
  3- نقش فرهنگ و سيره رضوي در ارتقاي سلامت اجتماعي
 • تعاليم رضوي در ارتقاي سلامت اجتماعي
 • تعاليم رضوي در رعايت ارزشها و قواعد اجتماعي
 • هويت يابي در سايه اعتقاد به فرهنگ رضوي
 • ملاك هاي سلامت اجتماعي در سيره رضوي
 • سيره رضوي در فرزند پروري و تحكيم خانواده
                                                 
  4- نقش زيارت در ارتقاي سلامت اجتماعي
 • زيارت و نقش آن در مشاركت اجتماعي .
 • زيارت و نقش آن در پيوندهاي خانوادگي .
 • نقش زيارت خانوادگي در بهبود روابط اعضاي خانواده .
 • تأثير زيارت در سلامت اجتماعي با توجه به نمونه ها .
   
   
  5-ديگر موضوعات مرتبط
 • آسيب هاي اجتماعي در شهرهاي زيارتي .
 • چالشهاي فراروي زائران و آسيب هاي اجتماعي پيش روي آنان .
 • آسيب هاي اجتماعي احتمالي در حريم هاي زيارتي (حرم ها) .
   
   
  6-بخش ويژه

تحقيقاتي كه به صورت ميداني در يكي از محورهاي همايش آماده شود در بخش ويژه مطرح خواهد شد.
 
جوايز
نفرات اول : لوح تقدير و تنديس همايش و كمك هزينه سفر به حج معادل 10000000 ريال
نفرات دوم : لوح تقدير و تنديس همايش و كمك هزينه سفر به عتبات عاليات معادل : 8000000 ريال
نفرات سوم : لوح تقدير و تنديس همايش و كمك هزينه سفر به مشهد مقدس معادل : 6000000 ريال
 
 

نظرات