الکترونیک و فرصت های فرارو

الکترونیک و فرصت های فرارو

نظر به اهداف سال جاري مبني بر “توليد ملي،حمايت از كارو سرمايه ي ايراني “كانون علمي- فرهنگي رسانا، وابسته به دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف، بر آن است تا با برگزاري سميناري تحت عنوان “الكترونيك و فرصت هاي فرارو” بستر را براي توسعه هر چه بيشتر علم الكترونيك و همگامي آن با صنعت فراهم آورد. كميته برگزار كننده سمينار قصد دارد تا با برپايي كارگاه هاي آموزشي و نمايشگاه ها، برگزاري سخنراني ها، دريافت مقالات و ارزيابي تخصصي آنان، علاقه مندان را با جديدترين دستاوردهاي علمي و صنعتي در زمينه ي الكترونيك آشنا سازد. اميد است بتوانيم به ياري پروردگار و تكيه بر تجارب بيست ساله ي اين كانون در برگزاري كنفرانس هاي داخلي و خارجي، قدمي در راه پيشرفت و اعتلاي ميهن اسلامي مان همراستا با صنعت روز دنيا برداريم.

نظرات