نهمین کنگره بین ا لمللی ام اس ایران

نهمین کنگره بین ا لمللی ام اس ایران

نهمين كنگره بين ا لمللي ام اس ايران

 دبيرعلمي نهمين كنگره بين المللي ام اس ايران :

شهرهاي تهران و اصفهان بيشترين شيوع ابتلا به ام اس را دارند

كمبود ويتامين D در ابتلا به بيماري ام اس نقش مهمي دارد ، دكتر امير رضا عظيمي گفت: در اين كنگره سعي شده موارد جديد تشخيص بيماري و يافته هاي جديد درماني مطرح شود، همچنين براي نخستين بار از گروههاي پرستاري،روانشناسي، توانبخشي، تغذيه و راديو لو‍‍ژي كه با بيماري ام اس در ارتباط هستند در اين كنگره بهرمند خواهيم شد. وي در ادامه عنوان كرد : شهرهاي تهران و اصفهان بيشترين شيوع ابتلا به اين بيماري را دارند و در تلاش هستيم تا به زودي آخرين آمار مبتلايان به ام.اس را منتشر كنيم. عظيمي افزود: بنابراين وظيفه ما در اين است كه اطلاع رساني داشته باشيم و با گسترش كارهاي تحقيقاتي در اين زمينه به شناسايي علتها بپردازيم و بتوانم جلوي پيشرفت اين بيماري را بگيريم. دبير علمي نهمين كنگره بين المللي ام اس ايران با بيان اينكه هدف اصلي از برگزاري اين گنگره ارتقاي سطح علمي متخصصان و هدايت آنها به سوي كارهايي تحقيقاتي است بيان داشت:ما برآن هستيم تا بتوانيم به يك راهنماي عملي براي طبابت در ام اس براساس شرايط كشور برسيم.همچنين در اين كنگره جزئيات چند داروي خواراكي و تزريقي كه در مرحله آخر تحقيقات است اعلام خواهد شد. **كمبود ويتامين Dدر ابتلا به بيماري ام اس نقش مهمي دارد. به گفته اين متخصص كمبود ويتامين Dنيز مي تواند در ابتلا به اين بيماري نقش داشته باشد. دكتر عظيمي در ادامه عنوان كرد:مهمترين مسئله اي كه در ابتلا به ام احتمال دارد نقش داشته باشد كمبود ويتامينDاست و با كارهاي تحقيقاتي كه در اين خصوص صورت گرفته است 8دريافتيم كه درصد بيماران ام اسي و اقوام درجه يك آنهاكمبود ويتامين Dداشته اند. دبير علمي نهمين كنگره بين المللي ام اس ايران در پايان تاكيد كرد:شايد يكي از راههاي پيشگيري ،جبران كمبود ويتامينD باشد.

 محور هاي نهمين گنگره

 • نقش فاكتورهاي محيطي در ام اس
 • ژنتيك در ام اس
 • ايمونولوژي در ام اس
 • پاتوفيزيولوژي، بيولوژي و علوم پايه پزشكي در ام اس
 • تغذيه در ام اس
 • توانبخشي و ام اس
 • حاملگي در ام اس
 • نوروسايكولوژي و ام اس
 • تشخيص ام اس، تشخيص هاي افتراقي
 • نوروافتالمولوژي در بيماري ام اس
 • درمان ام اس، درمان هاي حمايتي
 • اپيدميولوژي و نقش آن در كنترل بيماري ام اس
 • طب مكمل
 • پرستاري در ام اس
 • بيماري دويك
 • عوارض دارويي

نظرات