چهارمین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم

چهارمین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم

چهارمين همايش ملي ارتقاي توان داخلي با رويكرد رفع موانع توليد در شرايط تحريم

در شرايط بحران­هاي جهاني و فشارهاي خارجي، توليد­كنندگان، پيمانكاران، مشاوران صنايع كشور دچار چالش­هايي شده­اند. اگرچه اين چالش­ها تهديداتي را متوجه بخش توليد كشور نموده است اما در بطن آن حاكي از فرصت­هايي است كه در صورت برنامه­ريزي مناسب و ايجاد ساختارهاي لازم مي­توان به خوبي از آن بهره برد. يكي از راهكارهاي ادامه فعاليت چرخه­هاي صنعت كشور، تغيير رويكرد مصرف­كنندگان و نگاه به توليدات ملي البته با رعايت معيارهاي رقابت­پذيري است.
با توجه به نامگذاري سال جاري به نام سال "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" از سوي مقام معظم رهبري و نيز جدي­تر شدن تحريم­هاي بين­المللي و تهديدات روز افزون قدرت­هاي جهاني نياز به يك عزم، همراهي و استمرار حركت­هاي گذشته بيش از پيش احساس مي­گردد.
يكي از اهداف دبيرخانه دائمي ارتقاي توان داخلي دانشگاه صنعتي شريف در طول فعاليت 5 ساله خود كمك به فرهنگ­سازي و ايجاد روحيه خود باوري از طريق ترسيم نقشه راه و كمك به فرآيند تصميم­سازي مديران در حوزه­هاي مختلف صنعتي كشور از طريق پيگيري مطالبات مشاورين، سازندگان و پيمانكاران و بررسي روندهاي معمول بين­المللي، تحليل ساختارها و محيط بيروني و دروني بنگاه­هاي اقتصادي و تحليل نقاط ضعف و قوت، فرصت­ها و تهديدها است. اين مهم تاكنون با انجام مطالعات، ارائه مشاوره، مستندسازي و خصوصاً برگزاري سلسله همايش­هاي ارتقاي توان داخلي با پشتوانه علمي و اجرايي مناسب پايه­ريزي و پيگيري شده است.
در اين راستا، دبيرخانه ارتقاي توان داخلي دانشگاه صنعتي شريف براي چهارمين سال متوالي قصد دارد "چهارمين همايش ملي ارتقاي توان داخلي با رويكرد رفع موانع توليد در شرايط تحريم"  را با مشاركت ارگان­هاي ذينفع در ديماه سال جاري برگزار نمايد

اهداف همايش

 • ايجاد بستري براي مشاركت و اجراي پروژه­هاي ملي از طريق درگير نمودن ارگان­ها و سازمان­هاي پيشرو در مقوله ساخت داخل با ساير دستگاه­ها و نهادها
 • كمي­سازي و كيفي­سازي شاخص­هاي ساخت داخل در كشور
 • ارزيابي توان مهندسي و پيمانكاري مجريان پروژه­هاي كلان كشور
 • بررسي راهكار­هاي ارتقاي سهم توليد داخلي در صنايع اصلي كشور

محورهاي همايش

 • حمايت از توليد ملي بر پايه ايجاد بسترهاي قانوني، نظارتي و اجرايي
 • شاخص­ گذاري و ارزيابي كمي و كيفي توليدات ملي
 • فرصت­ سازي از شرايط تحريم در راستاي توسعه ظرفيت و قابليت در شركت­هاي داخلي
 • توليد مولّد؛ ايجاد ارزش افزوده و اشتغالزايي
 • بومي­سازي فناوري بر پايه رشد و ارتقاي شركت­هاي دانش­بنيان
 • هم­ افزايي توانمندي­هاي داخلي در راستاي ايجاد برندهاي ملي
 • ارتقاي توليد داخلي بر پايه مديريت و بهره­وري منابع
 • روش­هاي نوين تامين مالي در پروژه­هاي كلان ملي
 • بنگاه­هاي اقتصادي و مزيت­هاي رقابتي
 • ايجاد روحيه خودباوري و ترويج استفاده از توليدات ملي
   

نظرات