پنجمین همایش سراسری استروک

پنجمین همایش سراسری استروک

هدف از اين همايش استفاده از نظرات صاحب نظران بين المللي در زمينه پيشگيري، تشخيص و درمان استروك و تبادل تجرييات با متخصصين داخلي در جهت شكل گيري روشهاي جديد تشخيص و درمان اين بيماري در كشورمان مي باشد.

محورهاي همايش:

 1. نوروپروتكشن در سكته مغزي
 2. پيشگيري اوليه و نقش فاكتورهاي خطر
 3. راهكارهاي كاهش بروز استروك با محوريت تغيير در روش زندگي
 4. نقش اولتراسوند در تشخيص و درمان استروك ايسكميك حاد
 5. كاربرد Neuroimoging در تشخيص استروك
 6. استفاده از Thrambolytic Agents در درمان استروك ايسكميك
 7. استفاده ازروشهاي Neurointerventional دردرمان استروك ايسكميك
 8. نقش و جايگاه داروهاي ضد پلاكتي در پيشگيري از استروك
 9. نقش و جايگاه داروهاي آنتي كوآگولانت در پيشگيري و درمان از استروك
 10. نحوه درمان فشار خون در استروك حاد ايسكمبك
 11. تشخيص و درمانICH
 12. كاربرد روشهاي نوين درماني در درمانSAH
 13. نقش اسناتين ها در پيشگيري از استروك
 14. ديابت و استروك
 15. نقش تغذيه در پيشگيري از استروك
 16. ارتباط استروك و اختلالات سايكولوژيك
 17. توانبخشي در استروك

دبير علمي 
 
دكتر فريبرز خوروش
        
دبير اجرايي 
 
دكتر غلامرضاعسگري
 

نظرات