چهارمین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

چهارمین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

چهارمين كنفرانس بين المللي بتن و توسعه

مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در مسير تحقق اهداف و اجراي برنامه‌هاي خود، اقدام به برگزاري چهارمين «كنفرانس بين‌المللي بتن و توسعه» نموده است.

اين كنفرانس براي هر چهار سال يكبار برنامه‌ريزي شده است كه با برگزاري موفق سه دوره قبلي و استقبال جدي محققان، استادان ايراني و خارجي، دانشجويان، مهندسان و مديران اجرايي كشور كه در عرصه ساخت و ساز فعاليت دارند، روبرو گشته و اينك برگزاري چهارمين كنفرانس، با تكيه بر اهداف زير برنامه‌ريزي شده و در دستور كار مركز قرار گرفته است و اميد است كه دستاوردهاي آن موجب رشد و بالندگي بيش از پيش عرصه ساخت و ساز در كشور شود.

اهداف :

 1. تبادل اطلاعات علمي و يافته‌هاي تحقيقاتي و ارتقاي سطح دانش مهندسي عمران در كشور
 2. آشنايي با فناوري‌ها و فرآورده‌هاي جديد در زمينه‌هاي مرتبط با بتن و سازه‌هاي بتني
 3. صنعتي سازي و توسعه سيستم‌هاي سازه‌هاي بتني و ارائه راهكارهاي سبك‌سازي در صنعت ساختمان
 4. ارتقاء كيفي صنعت بتن و افزايش عمر مفيد انواع ابنيه بتني
 5. ارتقاء ايمني ابنيه بتني در برابر زلزله و ساير بلاياي طبيعي
 6. راهكار‌هاي بهينه‌سازي مصرف مصالح، كاهش زمان ساخت و هزينه در اجراي ابنيه بتني
 7. توجه به اصول توسعه پايدار و حفظ محيط زيست و كاهش مصرف انرژي در صنعت سيمان و بتن
 8. تبادل اطلاعات به منظور بازنگري و تكميل ضوابط و مقررات ساختمان موجود در ارتباط با صنعت بتن


محورهاي كنفرانس:

 • مواد و مصالح

انواع سيمان‌ها، انواع مواد جايگزين سيمان (مواد سيماني مكمل، پوزولان‌هاي طبيعي و مصنوعي)، ژئوپليمرها، مواد افزودني شيميايي (روان‌كننده، فوق‌روان‌كننده، ....) ، انواع سنگدانه‌ها و انواع الياف (فولادي، پلي پروپيلن و غيره)

 • تحليل و طراحي سازه هاي بتني

مباحث آئين‌نامه‌اي، روش‌هاي نوين تحليل و طراحي، كاربرد رايانه در تحليل و طراحي، مدلسازي مصالح و اجزاي سازه‌ها، انواع سازه‌هاي بتني، سازه‌هاي بتني و زلزله و روشهاي تجربي - آزمايشگاهي

 • ساخت و اجرا

صنعتي سازي روش‌هاي نوين ساخت و اجراي انواع بتن‌ها، روسازي‌هاي بتني، سازه‌هاي پيش ساخته‌، سازه‌هاي پيش‌تنيده، روش‌هاي قالب‌بندي و انواع آن، روش‌هاي نوين طرح مخلوط، روش‌هاي ساخت و اجرا در شرايط مختلف اقليمي و محيطي و شيوه‌هاي مختلف عمل‌آوري بتن

 • ارزيابي و بهسازي (مقاوم‌سازي) سازه‌هاي بتن مسلح

روش‌هاي تحليل، مدلسازي، سطوح عملكرد، روشهاي ارزيابي، جزئيات و مسائل اجرايي

 • دوام بتن

دوام بتن در شرايط محيطي مهاجم، تاثير عوامل فيزيكي و شيميايي بر دوام بتن، روش‌هاي اجرايي به منظور افزايش دوام بتن، انواع بتن‌هاي توانمند و دوام آن و كاربرد انواع مواد سيماني مكمل، جايگزين سيمان، پوزولان‌ها، افزودني‌هاي خاص و .... در افزايش دوام بتن

 • ارزيابي، نگهداري، تعمير و تقويت

ارزيابي سازه‌هاي بتني، روش‌هاي نيمه مخرب و غير مخرب در ارزيابي و تخمين عمر مفيد ابنيه بتني، روش‌هاي حفاظتي و نگهداري ابنيه‌هاي بتني، روش‌هاي مختلف مرمت ابنيه‌بتني، انواع مواد تعميري و روش‌هاي اجرايي تعمير، مدل‌هاي تخمين عمر مفيد و روش‌هاي طراحي بر اساس دوام

 • بتن‌هاي ويژه

انواع بتن‌هاي سبك و سنگين، بتن غلطكي، انواع بتن‌هاي توانمند و پرمقاومت، بتن پليمري، فروسيماني، اليافي و گوگردي، بتن ژئوپليمري، بتن خود تراكم و فناوري نانو در بتن

 • كنترل كيفيت

ضوابط و معيارهاي نوين كنترل كيفي بتن، استانداردها و روشهاي آزمون فرآورده‌هاي نوين بتني، معيارهاي كنترل كيفي و پذيرش بتن در شرايط اقليمي

 • بتن و محيط زيست

راه‌كارهاي كاهش آلايندگي و مصرف انرژي در صنعت سيمان و بتن، استفاده از مواد بازيافتي در توليد بتن (انواع سرباره، سنگدانه‌هاي بازيافتي، آب بازيافتي، ...)، راه‌كارهاي كاهش مصرف سيمان، فرآورده‌هاي بتني نوين و صرفه‌جويي در مصرف انرژي و كاربرد بتن در كاهش آلودگي‌هاي محيط زيست،

 • بتن و معماري

بتن و فرم‌هاي معماري، معماري و ساختمانهاي بتني، بتن و فرم‌هاي آزاد، نقش بتن در ارتقاء عملكرد معماري، خلاقيت و نوآوري در معماري، كاربرد بتن‌هاي خاص، رنگي و نقش‌‌دار در معماري و بتن و نماي معماري،

 • بتن و اقتصاد

مديريت و كيفيت توليد، نقش صنعت سيمان و بتن در كاهش هزينه‌هاي ابنيه بتني، صنعتي سازي و روش هاي كاهش هزينه‌هاي توليد و حمل و نقل بتن، مديريت مصرف مصالح، جنبه‌هاي اقتصادي در چرخه ساخت و نگهداري و تعمير ابنيه بتني (درجا و پيش‌ساخته)

 • ملاتهاي خشك آماده

انواع ملاتهاي خشك آماده، مواد افزودني (پليمري و معدني) و نسبت‌هاي طرح مخلوط ملات‌هاي خشك آماده، ويژگي‌هاي كاربردي ملات و اندودهاي خشك آماده، روش‌هاي توليد و اجراي ملات خشك آماده و مزاياي فني و اقتصادي انواع ملات‌هاي خشك آماده

 

نظرات