دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

دومين كنفرانس ملي توسعه پايدار و عمران شهري

خداوند سرنوشت هيچ قوم و ملتي را تغييرنمي دهد مگر آنكه آنها خودشان سرنوشتشان را تغيير دهند."‏. «آيه 11، سوره رعد»

كره زمين با تمامي اجزاء خويش سامانه‌اي وسيع و پويا را تشكيل مي‌دهد. در اين مجموعه وسيع، انسان عاملي است كه به دليل توانايي‌ها و نيازهايش در عملكرد و ماهيت اجزاي اين سامانه دخالت مي‌كند.

آنچه انسان با ديدگاه سنتي مي‌خواهد ديگر در توان زمين نيست. پس ديدگاهي جديد و با نگرشي نو نياز است. توسعه سريع جوامع انساني و رشد نيازها، با خطر اتمام منابع همراه است. بر اين اساس طرح مفاهيم جديدي مانند توسعه پايدار از سال 1987 و سپس طرح آن در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اين مفهوم مورد پذيرش اكثر كشورهاي عضو قرار گرفت. توسعه پايدار به معناي مديريت و حفاظت منابع پايه و جهت دادن به تحولات فن‌آوري و نهادي است به شكلي كه نيازهاي انساني براي نسل‌هاي كنوني و آينده بشري را به صورت توسعه‌اي غير مخرب به لحاظ زيست محيطي، پويا از نظر اقتصادي و قابل پذيرش از لحاظ اجتماعي،تعريف نموده است. كميته جهاني محيط زيست و توسعه، در گزارش معروف برانت لند، در توصيف توسعه پايدار چنين مي‌نويسد: توسعه پايدار عبارت است از توسعه‌اي كه نيازهاي حال حاضر انسان را برآورده كند، بدون آنكه توانايي نسل‌هاي آتي را در برآوردن نيازهاي خود به مخاطره اندازد.

بر اين مبنا و با توجه به مخاطراتي كه در آينده نه چندان دور گريبان شهرها و مناطق مختلف كشور را خواهد گرفت توجه به مقوله توسعه پايدار در تمامي ابعاد آن و در تمامي نقاط كشور داراي اهميتي خاص است. مؤسسه آموزش عالي دانش‌پژوهان به عنوان يكي از مراكز آموزش عالي تحت نظارت وزارت علوم و فناوري جمهوري اسلامي ايران و براساس دغدغه‌هاي علمي و نيازهاي كشور بر آن شده است تا براي دومين سال پياپي اقدام به برگزاري دومين كنفرانس ملي توسعه پايدار و عمران شهري نمايد و به بررسي نتايج تحقيقات و پژوهش‌هاي صورت گرفته در اين زمينه و انتشار آن بپردازد. هدف آن است تا از اين طريق با ايجاد ارتباط و آشنايي هرچه بيشتر مهندسان، متخصصان، كارشناسان، نظريه‌پردازان، مجريان و مديران شهري، بستري براي ارائه بهترين راهكارهاي توسعه‌پايدار فراهم شود. اميد است با مشاركت پژوهشگران عرصه توسه شهري در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني زمينه ارائه آخرين پژوهش‌ها در اين كنفرانس فراهم شود.

محورهاي كنفرانس

1. مديريت و توسعه پايدار شهري

1.1 برنامه ريزي شهري و منطقه اي و توسعه پايدار شهري
2.1 حقوق و قوانين شهري در توسعه شهر
3.1 توسعه شهري و تاثيرات اقتصادي و اجتماعي طرح ها
4.1 مديريت ساخت و ساز شهري
5.1 مديريت شهري در شرايط بحران
6.1 محيط زيست و توسعه پايدار شهري
7.1 طرح هاي گسترش شهري و منطقه اي
8.1 توسعه پايدار و سلامت


2. طراحي شهري و معماري پايدار

1.2 طراحي شهري و محور هاي توسعه پايدار
2.2 طراحي معماري (معماري بومي ، معماري نوين) و توسعه شهري
3.2 معماري منظر و توسعه شهري
4.2 منظر شهري و توسعه پايدار
5.2 طراحي توسعه شهري و منطقه اي


3. مهندسي عمران و توسعه پايدار

1.3 ژئوتكنيك و توسعه پايدار
2.3 مقاوم سازي ساختارهاي شهري
3.3 بهسازي لرزه اي ساختار هاي شهري
4.3 هماهنگي شكلي سازه و معماري
5.3 توسعه شهري و به كارگيري مصالح بومي در سازه ها
6.3 توسعه شهري و به كارگيري مصالح نوين در سازه ها


4. زير ساخت ها و شريان هاي شهري

1.4 آب و فاضلاب و توسعه پايدار
2.4 شريان هاي حياتي و توسعه پايدار
3.4 زير ساخت هاي شهري و توسعه پايدار
4.4 حمل و نقل شهري و توسعه پايدار
5.4 نقشه برداري و توسعه پايدار

نظرات