دومین کنفرانس علمی کاربردی فناوری های مخابراتی

دومین کنفرانس علمی کاربردی فناوری های مخابراتی

دومين كنفرانس علمي كاربردي فناوري هاي مخابراتي

 

دومين كنفرانس علمي كاربردي فناوري هاي مخابراتي، يكي از مهم ترين رويداد هاي علمي صنعتي دانشگاه علمي كاربردي مي باشد كه دستاورد ها و تجربيات آن زمينه ساز استفاده بيشتر از علوم روز در زمينه مهارت هاي مخابراتي مي باشد.

اين كنفرانس با رويكرد به سيستم هاي مخابراتي نوري (فيبرنوري و اكسس هاي نوري) به سمت اهداف خود گام برمي دارد. مركز آموزش علمي كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران (ITMC) به عنوان برگزار كننده اين كنفرانس مي باشد كه نظر به مجاورت با شركت ITMC و حضور در قطب الكترونيك كشور و شهر شيراز فرصتي را براي آشنايي با ديدگاه هاي كارشناسان و متخصصان، ارائه دستاورد هاي جديد پژوهشگران و بهرمندي از تجارب پيشكسوتان را ايجاب نموده تا ضمن فراهم آوردن بستر و فضايي مناسب براي تضارب آرا و انتقال آخرين دانش ها و تحولات انجام شده در حوزه فناوري هاي مخابراتي، گامي موثر در جهت ارتقا و اعتلاي جايگاه علمي و صنعتي كشورمان بردارد.


اهداف كنفرانس

برنامه ريزي، تدوين و گردآوري محتوا و اجراي كنفرانس بي شك مستلزم صرف منابعي چون نيروي انساني، وقت، بودجه، امكانات و منابع علمي-دانشگاهي مي باشد. لذا هدف گذاري و تعيين آرمان هاي علمي، حرفه اي از مباني و اركان اصلي دومين كنفرانس علمي كاربردي فناوري هاي مخابراتي به شمار مي آيد.

دبيرخانه كنفرانس در اجرا و برگزاري، اهداف ذيل را بعنوان ارزش هاي كليدي خود پيگيري مي نمايد:

 • ارائه اطلاعات، آموزش و تجربيات منطبق بر نيازهاي ضروري و حرفه اي و پژوهشي براي شركت كنندگان در كنفرانس
 • شناسايي توانمندي ها و نقاط قوت صنايع موجود و دانشگاه هاي كشور
 • تشويق و ترغيب محققان دانشگاهي اعم از اساتيد و دانشجويان جهت انجام مطالعات و تحقيقات مستمر تلاش براي ايجاد تعامل ميان شركت هاي خارجي فعال در كشور با مخاطبين داخل به منظور تبادل دانش و تجربه
 • فراهم كردن بستر براي تسهيل ارتباط صنعت و دانشگاه

مخاطبين كنفرانس

 1. دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها
 2. پژوهشگران و محققان شركت هاي مخابراتي
 3. اپراتورها و پيمانكاران شركت هاي مخابراتي
 4. شركت ها و اپراتورهاي ارائه دهنذه خدمات ديتا و شبكه

محورهاي كنفرانس

 • سيستم هاي مخابرات نوري
 • اكسس هاي نوري و نسل هاي نوين آن
 • فناوري نانو در مخابرات نوري
 • تقويت كننده هاي نوري
 • پتانسيل هاي صنايع داخلي در ارتقا سيستم هاي مخابرات نوري
 • فناوري هاي نوين توليد فيبر نوري
 • فناوري هاي نوين توليد و ارتقا اكسزهاي نوري
 • توانمندي مخابرات نوري در تحقق ارتباط امن
 • بهينه سازي در مخابرات نوري
 • كانال هاي ارتباط پيام نوري از فرستنده تا گيرنده

 

 

رياست كنفرانس

آقاي دكتر  هنرپروران

كميته اجرايي

 آقاي مهندس دشتباني

كميته علمي

آقاي دكتر سراجي
آقاي دكتر عباسي
خانم دكتر پرويزي
آقاي مهندس صحراييان
آقاي مهندس بابايي

نظرات