: کنفرانس بین المللی علوم ورزشی دانشگاه شمال

: کنفرانس بین المللی علوم ورزشی دانشگاه شمال

كنفرانس بين المللي علوم ورزشي دانشگاه شمال در جهت توسعه علوم ورزشي و ايجاد بستري جهت به اشتراك گذاري دستاوردهاي ورزشي در آذرماه 1391 در دانشگاه شمال برگزار خواهد شد. حضور همه محققان، دانشمندان، اساتيد و دانشجويان را در اين كنفرانس بين المللي با آغوش باز پذيرا ميباشيم و اميدواريم كه همه شما سروران را در دانشگاه شمال ملاقات نمائيم.

محورهاي كنفرانس:

محورهاي كنفرانس بين المللي علوم ورزشي دانشگاه شمال بر حول سه حوزه مديريت ورزشي، فيزيولوژي ورزش و فناوري و تكنولوژي ورزشي استوار ميباشد كه به صورت تكميلي در زير ليست شده است.

مديريت ورزشي

 • مديريت بازاريابي در ورزش
 • مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي
 • مديريت اوقات فراغت و ورزش‌هاي تفريحي
 • مديريت راهبردي در سازمان‌هاي ورزشي
 • مديريت رسانه‌هاي ورزشي
 • مديريت رويدادهاي ورزشي

فيزيولوژي ورزشي

 • فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي
 • فيزيولوژي ورزشي كاربردي
 • فيزيولوژي فعاليت بدني محض
 • فيزيولوژي فعاليت بدني باليني
 • تغذيه ورزشي

فناوري و تكنولوژي ورزشي

 • نرم افزارها و ورزش
 • وب سايتها و نرمافزارهاي تحت وب و ورزش
 • ابزارها و تجهيزات و ورزش
 • تكنولوژي ورزش

نظرات