هفتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

هفتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

 هفتمين كنفرانس بين المللي يادگيري و آموزش الكترونيكي

با كمال خوشوقتي به اطلاع مي­رساند كه به منظور گسترش دانش و تبادل آخرين دستاوردهاي علمي- تحقيقاتي توسط همه­ي فعالان، پژوهشگران و انديشمندان مراكز پژوهشي و دانشگاهي داخل و خارج از كشور و پيگيري و رصد رويدادهاي علمي و تجاري مرتبط با آموزش و يادگيري الكترونيكي، هفتمين كنفرانس ملي و چهارمين كنفرانس بين­المللي آموزش و يادگيري الكترونيكي در تاريخ هاي ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه سال جاري توسط انجمن يادگيري الكترونيكي ايران و دانشگاه شيراز در شيراز برگزار خواهد شد.كميته­ي برگزار كننده­ي­ كنفرانس درصدد است با برگزاري نشست‌هاي علمي- تخصصي، برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي، برگزاري ميزگردهاي علمي و نمايشگاه، علاقمندان را با آخرين دستاوردهاي دانش فني و چالش هاي مرتبط با زمينه‌هاي مختلف آموزش و يادگيري الكترونيكي آشنا سازد.

براي اولين بار در اين كنفرانس گزارش هاي تجارب موفق (Best Practice Reports) ارسالي نيز مورد داوري، ارائه و چاپ بعنوان گزارش تجارب موفق قرار مي گيرد.

محورهاي كنفرانس

تضمين كيفيت،ارزشيابي،ارزيابي واعتبار سنجي در ياد گيري الكترونيكي

 • ايجاد و توسعه محتواي يادگيري الكترونيكي ( روش‌شناسي ،معيارهاي سنجش، استانداردها)
 • ارزيابي و ارزشيابي محتوي، دوره ها و موسسات ، مدرسان، يادگيرندگان در آموزش الكترونيكي
 • مديريت، تضمين و بهبود كيفيت محتوا در سامانه ها و ساير عوامل يادگيري الكترونيكي
 • اعتبار مدارك و گواهي هاي تحصيلي
 • آزمونهاي الكترونيكي (امتحانات، مسابقات، المپيادها، ...)
 • استانداردهاي آموزشهاي الكترونيكي
 • دسترسي پذيري، پايداري، يكپارچگي، قابليت اطمينان و مميزي در آموزش الكترونيكي
 • توانمندسازي فناوري ها، نرم افزارها و كاربردهاي يادگيري سيار
 • شبيه سازي، بازيها براي يادگيري بر روي تلفن همراه
 • الگوريتمهاي يادگيري در ابزارهاي يادگيري سيار
 • توليد محتوا در رسانه هاي اجتماعي سيار
 • ابزارهاي جديد، فن آوري، و سيستم عامل براي يادگيري سيار
 • يادگيري تطبيقي و شخصي شده
 • يادگيري تعاملي در آموزش الكترونيك
 • مدل‌سازي احساسي و عاطفي در يادگيري الكترونيكي

جنبه هاي مهندسي و فناورانه در يادگيري الكترونيكي

 • داده كاوي در حوزه يادگيري الكترونيكي (متن كاوي، گزارشگيري، خلاصه سازي،...)
 • محيط‌هاي همكاري/آموزش الكترونيكي (دانشگاههاي الكترونيكي، كلاسهاي مجازي، ...)
 • محيطهاي ياريگر يادگيري الكترونيكي (كتابخانه‌هاي الكترونيكي، آزمايشگاه‌هاي مجازي، انتشارات الكترونيكي و  ...) سخت‌افزار، نرم‌افزار، زير ساخت ارتباطي، رسانه، سامانه هاي مديريتي در آموزش الكترونيكي
 • هوش مصنوعي/ سيستمهاي توصيه گر/ رايانش ابري در يادگيري الكترونيكي
  وب2 و فناوري هاي يادگيري وب بنياد
 • رويكرد هاي متن باز در سيستم هاي آموزش الكترونيكي
 • مصور سازي، شبيه سازي، واقعيت مجازي و راهكارهاي جايگزين
 • كاربرد معماري هاي سرويس گرا در محيطهاي آموزش الكترونيك
 • مهندسي آموزش الكترونيكي
 • مالكيت فكري و معنوي در آموزش الكترونيكي
 • توسعه نرم افزارهاي يادگيري الكترونيكي امن
 • يادگيري همكارانه سيار
 • روش شناسي ارزيابي يادگيري سيار
 • كاربست پذيري در آموزش الكترونيكي

يادگيري/ياددهي،طراحي،روش شناسي و ارزيابي در يادگيري الكترونيكي

 • مربي، آموزشيار، راهنما، و مشاور الكترونيكي
 • كنسولهاي بازي و بازي‌هاي آموزشي به عنوان ابزارهاي يادگيري الكترونيكي
 • مدل‌سازي/ مباني نظري در آموزش الكترونيكي
 • توليد و اشتراك منابع و محتوا در آموزش الكترونيكي
 • يادگيري الكترونيكي در رشته‌هاي مختلف دانشگاهي
 • برنامه‌هاي ميان رشته‌اي براي آموزش از دور
 • روشهاي تركيبي آموزش سنتي و آموزش مجازي
 • نقش مولفه هاي پداگوژيك (آموزش و پرورش) در طراحي محتواي آموزش الكترونيكي
 • نقش آموزش الكترونيكي در يادگيري مادام العمر
 • يادگيري الكترونيكي براي كودكان/ بزرگسالان/ سالمندان
 • يادگيري الكترونيكي براي افراد كم سواد/ بيسواد
 • روش‌ها و ابزارهاي توانمندسازي آموزش الكترونيكي براي كاربران كم توان/ ناتوان

جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي در نظام يادگيري الكترونيكي

 • بررسي جنبه هاي اقتصادي (هزينه ها، بودجه ها و منابع مالي) درآموزش الكترونيك
 • يادگيري الكترونيكي غيررسمي (جامعه و خانه)
 • همكاري ميان صنعت و جامعه در تحقق اهداف يادگيري الكترونيكي
 • مشكلات، چالش ها و پيامدهاي اجتماعي- فرهنگي در يادگيري الكترونيكي
 • نقش يادگيري/ياددهي الكترونيكي در ارتقا فرهنگ و اخلاق عمومي جامعه
 • يادگبري اجتماعي/ اجتماعات يادگيري/ يادگيري مشاركتي/ شبكه هاي دانش
 • مقررات و الزامات قانوني و اخلاقي در آموزش الكترونيكي
 • مسائل اخلاقي در يادگيري سيار
 • فرصت هاي اقتصادي يادگيري اجتماعي سيار
 • ابعاد جامعه شناختي و روان شناختي در يادگيري الكترونيكي

كاربردها و مورد كاوي در نظام يادگيري الكترونيكي

 • تجربه هاي موفق و نوآورانه در يادگيري/ياددهي الكترونيكي
 • كاربردهاي آموزش الكترونيكي در سلامت و علوم پزشكي
 • كاربردهاي صنفي/ راهنمايي شغلي و بازآموزي حرفه اي/ كارآموزي
 • آموزشهاي غيرانتفاعي الكترونيكي
 • نقش آموزشهاي الكترونيكي در كسب وكار (مديريت ارتباط با مشتري، بازاريابي، توسعه پايدار و ايجاد ارزش افزوده)
 • آموزش الكترونيكي، توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني
 • آموزش الكترونيكي و مسائل زيست محيطي

جنبه هاي راهبردي ، مديريت و سازمان در يادگيري الكترونيكي

 • خط مشي ها و سياست هاي در راستاي ارتقا يادگيري الكترونيكي در جامعه
 • نقش يادگيري/ياددهي الكترونيكي در ارتقاي كارآفريني
 • كاربردهاي يادگيري الكترونيكي در نهادهاي دولتي
 • مديريت دانش، ذخيره سازي دانش، اشتراك دانش، مصورسازي دانش در آموزش الكترونيكي
 • سازمانهاي يادگيرنده
 • سياست هاي كاهش هزينه در آموزشهاي الكترونيك
 • توسعه منابع انساني با استفاده از آموزشهاي الكترونيكي در سازمانها
 • مديريت استعداد/ مديريت اجرايي
 • آينده آموزش الكترونيكي / فرصت هاي بالقوه و بالفعل
 • مديريت امنيت در سامانه هاي آموزش الكترونيكي
 • پدافند غيرعامل در آزمونهاي الكترونيكي
 • يادگيري سيار در كشورهاي در حال توسعه

رئيس دانشگاه شيراز
 دكتر محمد مؤذني
 
رئيس انجمن يادگيري الكترونيكي ايران
 دكتر غلامعلي منتظر
 
كميته برگزاري كنفرانس
 
روساي كنفرانس

 دكتر عليرضا خياطيان- دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه شيراز

دكتر جعفر مهراد- مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري

دكتر حبيب دانش منش- دانشكده آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه شيراز
 
دبير كنفرانس

دكتر ستار هاشمي-دانشگاه شيراز
(مديرداخلي:آقاي مهندس كامفيروزي)
 
دبير علمي كنفرانس
 
دكتر سيد علي اكبر صفوي-دانشگاه شيراز
(جانشين:خانم مهندس مرجاني)
 
دبير كميته ارتباط با صنعت، نمايشگاه و كارگاههاي آموزشي
 
دكتر مهدي محمدي- دانشگاه شيراز
دكتر عباس اناري نژاد- دانشگاه فرهنگيان
(جانشين:خانم ها مهندسين ده بزرگي و عبدلي)
 
دبير كميته انتشارات

دكتر اقبال منصوري - دانشگاه شيراز
(جانشين:خانم مهندس فهرستي)
 
دبير كميته تبليغات و روابط عمومي و بين الملل
 
دكتر اميد بوشهريان- دانشگاه صنعتي شيراز
(جانشين :خانم مهندس زهري)
 
دبير كميته مالي و پشتيباني
 
دكتر سيده زهره عظيمي فر - دانشگاه شيراز
(جانشين:خانم قدسي)
 
دبير كميته انفورماتيك و ثبت نام
 
دكتر مهران يزدي - دانشگاه شيراز
(جانشين: آقاي مهندس بوالحسني)
 
مسئول دبير خانه كنفرانس
 
مهندس غزل حافظ
 
 

نظرات