اولین همایش ملی حسابداری یزد

اولین همایش ملی حسابداری یزد

اولين همايش ملي حسابداري يزد

بي‌شك تحقق «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» كه از سوي رهبر فرزانه انقلاب به عنوان سال 91 نامگذاري شده است، مستلزم تربيت نيروي انساني متعهد، متخصص، داراي روحية خودباوري و اعتماد به نفس در محيط‌هاي دانشگاه و ايجاد انگيزه و نشاط علمي براي توليد و كاربردي نمودن علم در بين تمام اقشار دانشگاهي به ويژه دانشجويان مي‌باشد؛ در همين راستا برگزاري كنفرانس دانشجويي مي‌تواند محلي براي عرضه فعاليت‌هاي پژوهشي دانشجويان بوده و باعث ايجاد روحيه اعتماد به نفس و انگيزه مضاعف براي تلاش مثمر و مجاهدت علمي باشد و براي تحقق شعار امسال گامي مؤثر تلقي ‌گردد.

برگزاري اين همايش در استان يزد كه مهد تمدن بشري و داراي مفاخر بزرگ علمي ـ ادبي مي‌باشد و هم اكنون يكي از قطب‌هاي بزرگ صنعتي ـ هنري و آموزشي كشور است، مي‌تواند باعث آشنايي بيشتر با اين خطه پرافتخار ميهن اسلامي‌مان باشد.
براي تمامي محققان و پژوهشگران جوان به ويژه دانشجويان عزيز آرزوي سلامتي و توفيق از درگاه الهي دارم.

دكتر محمد حسين مسلمين
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد

اهداف همايش

 • سرمايه فكري
 • آموزش حسابداري
 • تئوريهاي حسابداري وچارچوب نظري
 • كاربردفناوري اطلاعات درحسابداري
 • تحقيقات بازارسرمايه
 • حسابداري ونظام راهبري شركتها
 • حسابداري وارزيابي عملكرد شركتها
 • نقش حسابداري درايجاد تحول اقتصادي
 • چالشهاي توسعه حسابداري وحسابرسي درايران وراهكارهاي بهبود آن
 • نقش حسابداري وحسابرسي دربهبود نظام مالياتي كشور
 • استانداردهاي حسابداري وحسابرسي
 • جايگاه سايرعلوم درحسابداري وحسابرسي

 

نظرات