سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن

سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن

 برگزاري شكوهمند دومين كنفرانس بين المللي پيشرفتهاي اخير در مهندسي راه آهن ، ICRARE2009 در دانشگاه علم و صنعت ايران، استقبال كم نظير اساتيد ، محققين و صنعتگران داخلي و خارجي و دستاوردهاي ارزشمند اين كنفرانس ، قطب علمي حمل و نقل ريلي كشور و دانشكده مهندسي راه آهن دانشگاه علم و صنعت ايران را بر آن داشت تا سومين كنفرانس بين المللي پيشرفتهاي اخير در مهندسي راه آهن ، ICRARE2013 را با انگيزه اي دو چندان در دهم و يازدهم ارديبهشت 1392 و با همكاري كليه مراكز دانشگاهي، تحقيقاتي و صنعتي مرتبط با اين حوزه در كشور برگزار نمايد. با توجه به نقش ويژه حمل و نقل ايمن در جوامع بشري، اهميت علوم و فناوريهاي ريلي در جهان و بخصوص در ايران روز به روز نمايان تر شده و لزوم يافتن راهكارهاي جديد و بهسازي روش ها را براي بهبود شرايط آشكار تر مي گردد. اين كنفرانس فرصتي خواهد بود تا پژوهشگران و صاحب نظران در حوزه هاي گوناگون صنعت ريلي به ارايه آخرين دستاوردها و تبادل نتايج جديدترين تحقيقات و نو آوريهاي خود بپردازند. لذا از كليه متخصصين و انديشمندان گرامي دعوت مي شود با شركت در برنامه هاي متنوع اين كنفرانس شامل ارائه مقالات، كارگاههاي تخصصي، سخنراني هاي كليدي، بازديدهاي صنعتي، و نمايشگاه تخصصي در اين رويداد بين المللي مشاركت نمايند.

اهداف :

دانشگاه علم وصنعت ايرا ن ميزبان سومين كنفرانس بين المللي پيشرفت هاي اخير در مهندسي راه آهن (ICRARE2013) درارديبهشت ماه1392خواهد بود. اين كنفرانس باهدف گسترش مرزهاي دانش و تبادل نظر علمي و فني در ابعاد مختلف مهندسي راه آهن و ارائه يافته هاي نوين توسط پژوهشگران و انديشمندان مراكز پژوهشي و دانشگاه ها با محوريت راه آهن پرسرعت برگزار ميگردد .

برنامه هاي كنفرانس:

 • ارائه مقالات بصورت پوستر و شفاهي
 • سخنراني هاي كليدي
 • كارگاه هاي آموزشي
 • نمايشگاه تخصصي
 • بازديد پروژه هاي صنعتي

محورهاي كنفرانس

 • ناوگان ريلي
 • راه­آهن برقي
 • ايمني در راه­آهن
 • كنترل و سيگنالينگ
 • خط و سازه هاي ريلي
 • اقتصاد و حمل و نقل ريلي
 • فناوري قطار هاي پر سرعت  
 • مترو و سامانه هاي ريلي درون شهري
   

 

 

 

 

 

 

 

نظرات