چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران

چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران


تاريخ ملت هاي صنعتگر و دانش پرور را فراموش نمي كند. اينك دانشگاه بيرجند (انجمن زمين‌شناسي اقتصادي ايران) با ياري و همكاري مسئولان صنعتي و نظارتي استان، اقدام به برگزاري كنفرانس «چهارمين همايش انجمن زمين‌شناسي اقتصادي ايران» مي نمايد.

لذا اميد است با اتكاء به ياري پروردگار متعال وهمچنين دستان پرتوان ياران دانشگاه و صنعت، غناي علمي و كاربردي كنفرانس مهيا شده و دستاوردهاي آن گامي موثر در توسعه صنعتي كشور باشد.

كميته علمي كنفرانس از كليه پژوهشگران، صاحبنظران، متخصصان و علاقمندان به اين حوزه دعوت مى‌نمايد تا مقالات خود را به دبيرخانه كنفرانس در مهلت تعيين شده،‌ ارسال نمايند.

محورهاي همايش
 

  • زمين شناسي اقتصادي
  • پترولوژي(مرتبط با زمين شناسي اقتصادي)
  • اكتشافات ژئوشيميايي
  • اكتشافات ژئوفيزيكي(ذخاير معدني)
  • سنجش از دور ، سيستم اطلاعات جغرافيايي و اكتشاف مواد معدني
  • زمين شناسي زيست محيطي (مرتبط با زمين شناسي اقتصادي)
  • كانه آرايي(مرتبط با زمين شناسي اقتصادي)
  • زمين شيمي و هيدروژئوشيمي(مرتبط با زمين شناسي اقتصادي)
  • زمين شناسي ساختماني (مرتبط با زمين شناسي اقتصادي)

 

 

نظرات