همایش ملی زلزله

همایش ملی زلزله

 همايش ملي زلزله

استان قزوين يكي از استان هاي لرزه خيز كشورمي باشد. به طوري در آيين نامه 2800 جز مناطق با خطر لرزه خيزي بسيار زياد قرار دارد. مويد اين امر زمين لرزه هاي مخربي است كه در اين استان روي داده اند. به طوري كه برخي كتاب هاي تاريخي وصف اين زمين لرزه ها را نوشته اند. در سده ي اخير يكي از زلزله هاي مرگبار ايران در اين استان به وقوع پيوست.  زلزله بويين زهرا در ده شهريور سال 1341 رخ داد و در اين زلزله 20 هزار نفر جان باختند.

لذا اين مساله لزوم توجه به ساخت و ساز ايمن و بالا بردن آمادگي و مواجهه در برابر زلزله در اين ناحيه لرزه خيز را به خوبي نشان مي دهد. اين همايش كه در سالروز زمين لرزه بويين زهرا برگذار مي گردد بر آن است تا  تجربيات گذشته چراغ راهي براي آينده شده وتجارب تلخ گذشته دگر بار تكرار نگردند .

چهارمين همايش ملي زلزله و  50 امين سالگرد زمين لرزه بويين زهرا در تاريخ 9 شهريور 1391 در محل دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين با محوريت  مهندسي زلزله ،مديريت بحران و آموزش همگاني برگزار مي گردد

محورهاي همايش:


مهندسي زلزله

 • استانداردها، آيين نامه ها و دستورالعمل ها
 • آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سازه ها
 • آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي شريان هاي حياتي
 • بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود
 • بهسازي لرزه اي ابنيه تاريخي
 • بهسازي لرزه اي، فناوري و روش هاي نوين
 • راهكاري به صرفه اقتصادي در بهسازي لرزه اي سازه ها
 • سيستم هاي هوشمند و هشدار سريع زلزله
 • بافت شهري در مناطق لرزه خيز
 • معضلات طرح و اجراي مقاوم سازي در نظامات مهندسي
 • بافت هاي فرسوده
 • بيمه زلزله
 • ايمني اجزاي غيرسازه اي
 • درس هاي زلزله هاي اخير

مديريت بحران

 • مديريت بحران در شهرها و مناطق روستايي
 • فناوري هاي نوين در مديريت خطرپذيري و بحران
 • نقش مهندسي و سازمان هاي مهندسي در مديريت بحران هاي طبيعي
 • مديريت بحران در خطوط لوله و تاسيسات
 • مديريت بحران در شهرهاي داراي بافت تاريخي

آموزش و فرهنگ سازي

 • آموزش همگاني، آمادگي و اطلاع رساني
 • نقش مهندسان عمران در فرهنگ سازي ساخت و ساز ايمن
   

نظرات