همایش ملی مولانا معلم معنا

همایش ملی مولانا معلم معنا

 همايش ملي مولانا معلم معنا

« مثنوي ما دكان وحدت است                     غير واحد هر چه بيني آن بت است »


 انسان معاصرعليرغم پيشرفت روز افزون تكنولولوژي، روز بروز بيشتر احساس بي هويتي و پوچي مي كند و درعين برخورداري هاي بيشتر نسبت به انسانهاي گذشته، نوعي " فقر معنايي " را در زندگي خود تجربه مي كند .
دست آوردهاي عقل مدرنيته حيات بشري را به محيطي غيرقابل تحمل مبدل ساخته است كه درآن جسم و جان بشريت و جهان پيرامون او به اسارت كشانده شده است .
در اين آشفته بازار، به مدد صاحبنظران و روشن بينان هر روز اقبال به مولانا به عنوان عارفي كه حكيمي خردمند درمثنوي و عاشقي سينه چاك درديوان شمس است بيشتر مي شود. ساختار كلام وحي آساي اين مرد بزرگ قابليت آن را دارد كه در تفسيري عصري و در صورت پيرايش از غبار زمان و مكان، پاسخ هايي را براي سوال هاي جدي و جديد بشر فراهم كند و جام تهي زندگي او را از مي معنا لبريز كند .
در همين راستا دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين با تشكيل دبيرخانه دائمي مولانا در نظر دارد تا همايشي ملي تحت عنوان " مولانا، معلم معنا " در روزهاي 26 و 27 مهرماه سال جاري به مناسبت سالروز تولد مولانا در شهرستان خمين برگزار نمايد.

اهداف همايش :

 1. پيام مثنوي معنوي به انسان امروز
 2. آشنايي نسل جوان و دانشجو با عرفان اصيل اسلامي
 3. آشنايي با آموزه هاي اخلاقي جلال الدين محمد مولانا بلخي رومي
 4. بسط و توسعه فرهنگ كتاب خواني

محور هاي همايش :

ديني

 • خداشناسي مولانا
 • قران در مثنوي
 • انسان شناسي مولانا
 • مفهوم زندگي و مرگ از ديدگاه مولانا
 • هستي شناسي مولانا
 • اخلاق از ديدگاه مولانا
 • دعا و نيايش در مثنوي
 • نقش مولانا در پايه ريزي انديشه عرفان اسلامي در بعد جهاني سازي
 • نقش مولوي در ترويج انديشه اسلامي و ايراني در جهان معاصر
 • نقش مولوي در فهم قران و حديث از ديدگاه عرفاني در جهان معاصر
 • نقش مولوي در معرفي عرفان اسلامي به جهان معاصر
 • نقش مولوي در گفتگو ميان اديان

ادبي                 

 • مثنوي و نظريه هاي ادبي
 • آثار مولانا در ابعاد ادبي عرفاني و كلامي
 • ويژگي زباني ادبي و داستان پردازي مولوي
 • شيوه هاي تعليمي مولوي ( تمثيل سازي (

فرهنگي اجتماعي

 • تاثير انديشه مولوي در گسترش هويت ملي در جهان معاصر
 • عوامل استقبال از انديشه مولوي در جهان و بخصوص آمريكا
 • پيام مثنوي معنوي به انسان امروز
 • مقايسه تطبيقي ديدگاه مولوي به زن با ديدگاه معاصران
 • مفهوم مهر و عشق در آثار مولانا
 • مفهوم غم و شادي ، گريه و خنده و لذت و درد از ديدگاه مولانا
 • مراتب عقل و عشق از ديدگاه مولانا
 • تجلي موسيقي در كلام مولوي
 • جلوه هاي طبيعت در مثنوي
 • مولوي اصلاحگري اجتماعي
 • فقر و غناي عارفانه در انديشه هاي مولوي
 • روانشناسي در آثار مولوي

نظرات