همایش ملی مهندسی مکانیک

همایش ملی مهندسی مکانیک

همايش ملي مهندسي مكانيك همايش ملي مهندسي مكانيك از سلسله همايش هاي تخصصي در رشته هاي مهندسي مكانيك بوده و با مشاركت سازمانها و دانشگاه هاي مختلف در تاريخ 17 اسفندماه سال 1391 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق برگزار مي شود. هدف اين كنفرانس بوجود آوردن فرصتي براي تبادل آخرين اطلاعات و يافته هاي علمي ميان محققين و متخصصان دانشگاهي و صنعتي در جهت تعالي و ترقي كشور مي باشد. شايان ذكر است كه اولين همايش منطقه اي مهندسي مكانيك در اسفندماه سال 1389 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق با حضور انديشمندان در حوزه هاي مختلف مهندسي مكانيك از سراسر كشور برگزار گرديد. از تعداد 400 مقاله فرستاده شده به دبيرخانه كنفرانس 90 مقاله به مرحله شفاهي و 80 مقاله به مرحله پوستر راه پيدا كرده و ارائه شدند.

 

كميته برگزاري كنفرانس از تمامي دانشگاهيان، پژوهشگران، صنعتگران، سازمان ها و شركت هاي علاقه مند دعوت مي نمايد آثار خود را از طريق سايت اينترنتي به دبيرخانه كنفرانس ارسال نمايند.

محورهاي كنفرانس

 • مكانيك جامدات
 • ديناميك، ارتعاشات و كنترل
 • مكانيك سيالات
 • ترموديناميك و انتقال حرارت
 • انرژي و محيط زيست
 • بيومكانيك
 • نانو مكانيك
   
 • طراحي ، ساخت و توليد
 • راهكارهاي پيش روي مهندسي مكانيك و صنايع وابسته به آن در مسير جهاني شدن

نظرات