نخستین کنفرانس فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

نخستین کنفرانس فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در دنياي امروز ضامن بقا و تداوم فعاليتهاي يك سازمان بوده و به صورت ويژه مي تواند در توسعه ي صنعت نفت و افزايش منافع حاصله در كليه مراحل زنجيره ارزش نفت، تاثير به سزايي گذارد.

اين كنفرانس و نمايشگاه باتوجه به اهداف كلان و سند چشم انداز توسعه صنعت نفت در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، با هدف شناخت و ارزيابي دستاوردها و پيشرفت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، ارائه توانمنديهاي موجود و نيز بررسي چالشهاي فرا روي توسعه بهره گيري از اين فناوري ها برگزار مي گردد.

اهداف كنفرانس

 • تقويت جايگاه مديريت ICT در صنايع نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي
 • اشتراك دانش و مهارت هاي تخصصي كارشناسان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنايع نفت، گاز ، پالايش و پتروشيمي
 • شناخت و ارزيابي آخرين دستاوردها و پيشرفت ها در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات صنايع نفت، گاز، پالايش  و پتروشيمي
 • ارائه توانمندي‌هاي موجود فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان هاي ايراني
 • بررسي چالشها و موانع فراروي توسعه بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها
 • آشنايي با مزيت هاي اقتصادي، تجاري و رقابتي صنعت با بكارگيري دانش و فناوري هاي مبتني بر ICT
   
  برنامه هاي كنفرانس
 1. سخنراني مديران، اساتيد و كارشناسان داخلي و خارجي
 2. ارائه مقالات علمي و تخصصي
 3. ارائه تجارب و مطالعات موردكاوي هاي سازماني
 4. سمينارها و كارگاه هاي آموزشي
 5. نمايشگاه تخصصي دستاوردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
 6. ميزگردهاي تخصصي فناوري اطلاعات و ارتباطات

محورهاي كنفرانس

1. مديريت فاوا در نفت، گاز ،پالايش و پتروشيمي

 • برنامه ريزي استراتژيك فاوا و پوشش اهداف
 • جايگاه و ساختار سازماني فاوا در شركتهاي نفت، گاز ، پالايش و پتروشيمي
 • دولت الكترونيك در صنعت نفت
 • فاوا و امنيت و پدافند غيرعامل
 • نيازسنجي و آسيب شناسي فاوا
 • جايگاه و نقش فاوا در سند چشم انداز 1404 و برنامه پنجم توسعه
 • نقش و نحوه تحقق و پوشش اهداف صنعت نفت از طريق فاوا و الگوهاي نفتي بين المللي
 • مراتب برون سپاري در توليد نرم افزار و خدمات فاوا در صنعت نفت
 • كاربرد فاوا در آموزش هاي فني و تخصصي منابع انساني صنعت نفت
 • كاربردهاي هوش مصنوعي
 • معماري سازماني فاوا
 • يكپارچگي و هماهنگ سازي زير ساخت ها و سامانه ها در صنعت نفت
 • فرهنگ سازي و مديريت تغيير در حوزه فاوا
 • ستاندارد ها و روش هاي فاوا
 • مديريت امنيت اطلاعات و مراكز امداد رخدادهاي رايانه اي
 • مديريت پروژه هاي فاوا
 • مباحث حقوقي و مدني فاوا

2. نقش فاوا در صنايع نفت، گاز ، پالايش و پتروشيمي

 • نقش ICT در تحقق پاراديم هاي نوين مديريتي (QOS, BSC, KM, BI,BPM)
 • نقش و جايگاه فاوا در تغييرات و تدوين نظام هاي كسب و كار صنعت نفت
 • نقش و نحوه تحقق و پوشش اهداف صنعت نفت از طريق فاوا و الگوهاي نفتي بين المللي

3.راهكارهاي عمومي فاوا در نفت، گاز ، پالايش و پتروشيمي

 • فناوري هاي همزمان و هوشمند
 • مديريت مالي و حسابداري
 • معماري سامانه ها و روش هاي فاوا
 • مديريت تداركات و زنجيره تامين
 • HSE ، مديريت نگهداري و تعميرات
 • مراكز داده بهينه و محاسبات ابري
 • NGNها و Convergence Systems
 • تعميم CERT و CSIRT در فاوا به منظور تداوم كسب و كار
 • GIS ,SDI,
 • ERP,CRM,SCM
 • Field-BUS,PLC,DCS,SCADA
 • برنامه ريزي و كنترل توليد و توزيع
 • آرشيو اسناد و اتوماسيون
 • RFID
 • سامانه مديريت عملكرد
 • سيستم هاي چند رسانه اي

4. سامانه هاي تخصصي فاوا در نفت، گاز ، پالايش و پتروشيمي

• سامانه هاي صنايع بالادستي نفت و گاز
ژئوشيمي، ژئو فيزيك و پترو فيزيك
ثقل و مغناطيس سنجي و لرزه نگاري
حفاري
بانك اطلاعاتي سامانه‎هاي بالادستي
برنامه ريزي توليد و توزيع
مطالعات و مهندسي مخازن
ميادين هوشمند نفت و گاز
نقش فاوا در فناوري هاي EOR و IOR


• سامانه هاي صنايع پايين دستي
پالايش
فرآيندهاي فني و مهندسي پالايشي
برنامه‎ريزي توليد
پتروشيمي
فرآيندهاي فني و مهندسي پتروشيمي
برنامه‎ريزي توليد و توزيع
برنامه ريزي و مديريت پروژه ها
توزيع
سامانه مشتركين
سامانه كارت هوشمند سوخت
بهينه‎سازي انتقال نفت و گاز
فرآيندهاي شبكه گازرساني

• سامانه هاي معاملات بين المللي
بورس معاملات نفت خام و فرآورده‎هاي نفتي
بازاريابي نفت‎خام و فرآورده‎هاي نفتي
عمليات فروش نفت‎خام و فرآورده‎هاي نفتي
پايانه هاي صادراتي و وارداتي
بازاريابي و فروش محصولات پتروشيمي


5.سخت افزار و شبكه در نفت، گاز ، پالايش و پتروشيمي

 • مديريت شبكه هاي كامپيوتري
 • سخت افزارهاي نفت، گاز و پتروشيمي
 • شبكه هاي اينترانت و اينترنت
 • ساختارها و راهكارهاي نوين شبكه
 • زيرساخت هاي شبكه
 • قابليت هاي دسترسي در زمان بحران
 • قابليت اطمينان و پايداري شبكه
 • سيستم هاي NOC و مانيتورينگ
 • رباتهاي صنعتي

6.مخابرات و ارتباطات در نفت، گاز ، پالايش و پتروشيمي

 • زيرساخت هاي مخابراتي
 • تجهيزات پروتكل ها و مكانيزم هاي ارتباطاتي
 • تجميع صدا، تصوير و داده
 • VOIP و Video Conferencing

نظرات