چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک

چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک

چهارمين كنگره بين المللي سايكوسوماتيك

چهارمين كنگره بين المللي سايكوسوماتيك
 
ارزيابي و مداخلات روانشناختي در اختلالات سايكوسوماتيك
اعتياد واختلالات روان تني
 
پيام دبيران علمي همايش

پژوهشگران گرامي، اساتيد محترم و متخصصين و دانشجويان ارجمند:

با عنايت پروردگارمتعال دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان (اصفهان) با همكاري با انجمن پزشكي و روان درماني بين المللي رازي و دانشگاه هاي مرتبط اين انجمن(دانشگاه فرايبورگ، بن، توبينگن، ماربيورگ، فرانكفورت ، هامبورگ ،هاله و دوسلدورف آلمان) و انجمن پزشكي روان تني و روان درماني ايران در چهار چوب پروژه روان تني در ايران چهارمين كنگره بين المللي سايكوسوماتيك را درتاريخ  ۲۶ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۱ در دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان (اصفهان)برگزار مي نمايند.

هدف از برگذاري اين كنگره رشد و ارتقاي رشته تخصصي روان تني در كشور مي باشد. در اين همايش ارزيابي و مداخلات روانشناختي در اختلالات سايكوسوماتيك و ارزيابي رابطه اعتياد واختلالات روان تني مورد بررسي قرار مي گيرد. بدين منظورآخرين دستاوردهاي علمي وپژوهشي و تبادل نظر متخصصان وصاحب نظران موضوع هاي  پايه اي و باليني در حوزه سايكوسوماتيك وارتقاء سطح علمي وتوسعه ديدگاه هاي جديد در ارتباط با مسائل روز دراين زمينه ميان اساتيد ومتخصصين كشورايران وسايركشورها  ارائه خواهد شد. اميد است با همكاري همه پژوهشگران اين حوزه شاهدبرگزاري كنگره پرباري باشيم.

پروفسور سعيد مشرف – دكتر اصغر آقايي


محورهاي پيشنهادي كنگره

الف) ارزيابي هاي روان شناختي در اختلالات سايكوسوماتيك
( روش ها و رويكردهاي غربالگري، تشخيص و تبيين اختلالات روان تني )

 • ارزيابي عملكرد خانواده بيماران مبتلا به اختلالات روان تني
 • ارزيابي روابط بين فردي در بيماران مبتلا به اختلالات روان تني
 • ارزيابي هاي شناختي در بيماران مبتلا به اختلالات روان تني ( نگرش هاي ناكارآمد، باورهاي غيرمنطقي، افكار خودآيند منفي، نشخوار فكري)
 • ارزيابي عوامل رواني – اجتماعي در بيماران مبتلا به اختلالات روان تني ( حمايت اجتماعي، تعارضات بين فردي، سرمايه اجتماعي)
 • ارزيابي نقش فضاهاي مجازي دراختلالات روان تني
 • ارزيابي افكارخودآسيب رسان دربيماران روان تني
 • ارزيابي هاي نورو سايكولوژي در بيماران مبتلا به اختلالات روان تني
 • ارزيابي طرحوارهاي شناختي و هيجاني در اختلالات روان تني
 • بررسي شيوع علائم روانپزشكي در بيماران مبتلا به اختلالات روان تني
 • ارزيابي كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در اختلالات روان تني
 • ارزيابي ويژگي ها و توانمنديهاي روان شناختي در بيماران مبتلا به اختلالات روان تني ( عزت نفس، خودكارآمدي، سبك اسنادي، سبك مقابله اي، خودابرازي، خودپنداره )
 • ارزيابي متغيرهاي ديني و فرهنگي در تبيين اختلالات روان تني
 • ارزيابي متغيرهاي مربوط به شغل و علائم روان تني
 • ارزيابي بهزيستي روان شناختي در بيماران مبتلا به اختلالات روان تني
 • ارزيابي رابطه اعتياد واختلالات روان تني
 • ارزيابي علائم روان تني در كودكان و نوجوانان

ب) مداخلات روان شناختي در اختلالات روان تني

 • كاربرد مداخلات شناختي – رفتاري در اختلالات روان تني
 • مديريت استرس در اختلالات روان تني
 • مديريت خشم در اختلالات روان تني
 • كاربردروش ACT در اختلالات روان تني ( درد مزمن، كانسر و اختلالات مزمن قلبي عروقي )
 • كاربرد ذهن آگاهي در اختلالات روان تني
 • مداخلات درماني فراشناخي در اختلالات روان تني
 • ارتقاء بهزيستي روان شناختي در بيماران مبتلا به اختلالات روان تني
 • كاربرد هنر درماني در اختلالات روان تني
 • كاربرد درمان هاي شناختي كوتاه مدت در اختلالات روان تني
 • كاربرد EMDR در اختلالات روان تني
 • كار با خانواده هاي بيماران مبتلا به اختلالات روان تني ( انواع رويكردهاي خانواده درماني )
 • آموزش رواني – اجتماعي مراقبين بيماران مبتلا به اختلالات روان تني
 • كاربرد روش هاي مداخله اي مبتني بر روان شناسي مثبت در كاهش علائم اختلالات روان تني
 • بخشش درماني ( خوش بيني و اميد، معنويت درماني ) در كاهش علائم روان تني
 • شيوه هاي رواني درماني به ويژه درمان شناختي – رفتاري در اختلالات روان تني
 • درمان هاي مبني بر طرحوارها در اختلالات روان تني
 • رويكرد هاي كارآمد اطلاع رساني به بيمار، تبييين مشكل براي بيمار و خانواده وي و نحوه ارجاع به خدمات روان شناختي در بيماران داراي مشكلات روان تني
 • كاربرد شناخت درماني مبتني بر خودنظم بخشي هيجاني در اختلالات روان تني
 • كاربرد DBT در اختلالات روان تني
 • شيوه هاي تلفيقي درمان شناختي – رفتاري و روان شناسي مثبت در اختلالات روان تني
 • روان درماني هاي بين فرهنگي ( مقايسه عوامل موثر بر علائم، شكل گيري تفاوت ها و شباهت ها و رويكردهاي بين فرهنگي درمان )
 • كاربرد روان درماني هاي مبتني بر دين، فرهنگ و معنويت
 • كاربردتلفيقي معنويت درماني و درمان شناختي- رفتاري در اختلالات روان تني
 • كاربرد روان درماني هاي سنتي در اختلالات روان تني
 • كاربرد روان درماني هاي كلاسيك در اختلالات روان تني ( مراجع محوري، گشتالت تراپي، واقعيت درماني، لوگوتراپي )
 • روان درماني تحليل گرا و دايناميك وهيپنوتراپي در اختلالات روان تني
 • درمان علائم روان تني در كودكان و نوجوانان
 • تازه هاي روان درماني در اختلالات روان تني
 • ارتقاء كيفيت زندگي بيماران مبتلا به اختلالات روان تني بر مبناي كيفيت درماني
 • اعتياد واختلالات روان تني

نظرات