اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی

اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی

اولين همايش ملي تصفيه آب و پسابهاي صنعتي

اولين همايش ملي تصفيه آب و پسابهاي صنعتي  به ميزباني دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر در نهم آذر ماه 1391 در بندر ماهشهر برگزار خواهد شد. هدف از برگزاري اين همايش ايجاد بستري مناسب براي تبادل دانش و تجربه بين اساتيد، دانشجويان، مهندسين و كارشناسان شاغل در صنايع وابسته به مهندسي شيمي و محيط زيست به منظور شناخت نيازهاي صنعت و آشنايي با آخرين يافته هاي علمي و پژوهشي به منظور ايفاي وظيفه ملي در برابر صنعت و اقتصاد كشور است. همچنين كارگاه آموزشي مرتبط با همايش در تاريخ دهم آذر ماه 1391 بركزار خواهد شد. برگزار كنندگان همايش مشتاقانه منتظر ديدار شما در همايش ملي تصفيه آب و پسابهاي صنعتي   دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر مي باشند .

عناوين كنفرانس

  • آب، پساب و محيط زيست
  • آناليز و شيمي آب
  • انرژي در فرايندهاي تصفيه آب و پساب
  • تصفيه آب و پساب و فرايندهاي آن
  • خوردگي در صنعت
  • رسوب و مشكلات عدم تصفيه
  • روشهاي نوين در تصفيه آب و پساب
  • مديريت آب و پساب
  • منابع آب

نظرات