دومین کنفرانس ملی بهداشت،ایمنی و محیط زیست (HSE)

دومین کنفرانس ملی بهداشت،ایمنی و محیط زیست (HSE)

دومين كنفرانس ملي بهداشت،ايمني و محيط زيست

با استعانت از درگاه خداوند متعال و با توجه به برگزاري موفق و استقبال شركت كنندگان در نخستين كنفرانس ملي HSE (بهداشت، ايمني و محيط زيست) در سال گذشته، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر در راستاي توسعه هرچه بيشتر ارتباط ميان محققين دانشگاه ها و صنايع كشور، دومين كنفرانس ملي HSE را در تاريخ پنجشنبه 25 آبان 1391 برگزار مي نمايد. لذا دبيرخانه كنفرانس از كليه محققين دانشگاه ها و مراكز پژوهشي، دست اندركاران صنايع كشور و دانشجويان جهت شركت و ارائه مقاله در اين كنفرانس دعوت به عمل مي آورد.

عناوين كنفرانس

ايمني و آموزش

 • آناليز شغلي و تاثير مولفه هاي آن در بهبود سطح HSE
 • طب صنعتي و بيماري هاي ناشي از محيط كار
 • نقش آموزش در ارتقاء سطح HSE صنعت و مراكز آموزشي – پژوهشي

ايمني و فعاليت هاي مهندسي

 • روش هاي نوين طراحي صنعتي جهت كاهش خسارت هاي زيست محيطي
 • شناسايي، اندازه گيري و كنترل آلاينده هاي زيست محيطي و تاثير آن بر توليد
 • طراحي و جانمايي صحيح دستگاه ها
 • نقش وسايل حفاظتي فردي در كارگاه هاي عملياتي

حوادث

 • روش هاي پيشگيري از حوادث ناشي از كار
 • شناسايي خطرات و برسي ساختار هاي حوادث
 • مديريت ايمني و حوادث ناشي از كار در صنايع و كارگاه هاي صنعتي
 • نقش عوامل روحي و رواني در ايجاد حوادث
 • نو آوري در اجراي فعاليت هاي ايمني در محيط كار

ريسك

 • تازه ترين روش هاي علمي در شناسايي، پردازش و طبقه بندي ريسك
 • ريسك و چگونگي آن در محيط كار
 • مديريت بحران

سيستم مديريت HSE و آخرين دستاورد ها

 • جايگاه خط مشي HSE در واحدهاي صنعتي
 • مباني و آينده مديريت HSE
 • نظام مديريت يكپارچه HSE

 

 

نظرات