کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر

کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر

فراخوان كنفرانس بين المللي فلسفه دين معاصر منتشر شد.
اين كنفرانس بين المللي با همكاري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و انجمن فلسفه دين سوم وچهارم دي ماه در تهران برگزار مي شود. علاقه مندان تا اول مردادماه سال جاري فرصت دارند تا چكيده مقالات خود را به دبيرخانه اين كنفرانس ارسال نمايند.

محورهاي اصلي اين كنفرانس به شرح زير است:

  • تجربه ديني
  • تكثرگرايي ديني
  • الهيات و شر
  • عقلانيت باورهاي ديني
  • گفتگوي شرق و غرب بر محور دين
  • مطالعات ميان‌فرهنگي و فلسفه دين معاصر
  • دين و تكنولوژي
  • جايگاه هنر ديني در فلسفه دين معاصر

گفتني است دكتر حميدرضا آيت اللهي، دكتر سيدحسن حسيني، دكتر قاسم پورحسن، دكتر محمد سعيدي‌مهر، دكتر محمد ايلخاني، دكتر محسن جوادي، دكتر محمد محمدرضايي، دكتر احد فرامرزقراملكي، دكتر محمود خاتمي، حجت الإسلام رشاد، دكتر لگنهاوزن، دكتر غلامحسين خدري،Prof. Peter van Inwagen، Prof. Alvin Planting ، Prof. Tim O’Connor  اعضا هيات علمي اين كنفرانس را تشكيل مي دهند.

نظرات