نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

اساتيد، پژوهشگران و دانش پژوهان گرانقدر ايران عزيز از هر كجاي اين مرز و بوم كه با نگاه خردمندانه و فرزانه خود به اهداف نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع مي نگريد و با ارائه راهكارهاي سودمند خويش ما را در رشد و اعتلاي اين حركت علمي فرهنگي ياري مي رسانيد، از شما قدرداني نموده و دستان پر توان شما را صميمانه مي فشاريم. اميد است تا انتهاي اين راه پر افتخار همراهيمان فرماييد. همراهي شما در هر قدم باعث سربلندي و دلگرمي ماست.
رضا بشيرزاده دبير نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع


محورهاي كنفرانس

 • اقتصاد مهندسي و مهندسي مالي 
   
 •  بهينه‌سازي و برنامه‌ريزي رياضي 
 •   شبيه‌سازي سيستم‌ها 
 •   طراحي سيستم‌هاي توليدي و خدماتي 
 •   زنجيره تأمين 
 •   توليد ناب 
 •   مديريت، برنامه‌ريزي و توالي عمليات 
 •   مديريت پروژه 
 •   مديريت، مهندسي و كنترل كيفيت 
 •   پايايي سيستم‌ها 
 •   مديريت و مهندسي نگهداري و تعميرات 
 •   مهندسي فاكتورهاي انساني 
 •   مهندسي ساخت و توليد 
 •   مديريت ريسك 
 •   برنامه‌ريزي حمل و نقل 
 •   روش‌هاي تصميم‌گيري 
 •   مدل‌هاي احتمالي و سيستم‌هاي صف 
 •   سيستم‌ها، مدل‌هاي فازي و محاسبات نرم 
 •   سيستم‌هاي اطلاعاتي 
 •   داده كاوي 
 •   هوش مصنوعي و سيستم‌هاي خبره 
 •   كاربرد مهندسي صنايع در بخش‌هاي: 
 •   نفت و گاز 
 •   انرژي 
 •   خودرو 
 •   فولاد 
 •   مديريت شهري 
   
 •  ارتباطات و فناوري اطلاعات 
 •   محيط زيست 
 •   سلامت 
 •   صنايع دفاع 

كميته اجرايي

دكتر رضا بشيرزاده (دبير كنفرانس)

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر مصطفي ستاك
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر رسول شفائي
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر ياسر صميمي
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر اميرعباس نجفي (دبير كميته اجرايي كنفرانس)

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 


كميته علمي   
 
دكتر شهرام آريافر
دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دكتر عبداله آقائي
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر احمد اصل حداد
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

دكتر محمد اقدسي
دانشگاه تربيت مدرس    

دكتر امير البدوي
دانشگاه تربيت مدرس  

دكتر مجيد امين نيري
دانشگاه صنعتي اميركبير 

دكتر رضا بشيرزاده
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر مهدي بشيري
دانشگاه شاهد

دكتر مهدي بيجاري
دانشگاه صنعتي اصفهان

دكتر فريبرز جولاي
دانشگاه تهران 

دكتر سيد مهدي حسيني مطلق
دانشكاه علم و صنعت ايران

دكتر حسن خادمي زارعي
دانشگاه يزد

دكتر مسعود رباني
دانشگاه تهران  

دكتر حسن رضازاده
دانشگاه تبريز

دكتر حميده رضوي
دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر رضا رمضاني
دانشگاه صنعتي اميركبير

دكتر عماد روغنيان
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

دكتر مصطفي ستاك
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر عباس سقائي
دانشگاه آزاد اسلامي - علوم و تحقيقات

دكتر رسول شفائي (دبير كميته علمي كنفرانس)
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 
 
 دكتر حسن شوندي
دانشگاه صنعتي شريف

 دكتر حميد شهرياري
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر ياسر صميمي
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

دكتر محمدعلي صنيعي منفرد
دانشگاه الزهرا

دكتر مصطفي عابدزاده
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر كوروش عشقي
دانشگاه صنعتي شريف

دكتر پرهام عظيمي
دانشگاه آزاد اسلامي قزوين

دكتر محمد تقي عيسائي
دانشگاه صنعتي شريف 

دكتر محمد حسين فاضل زرندي
دانشگاه صنعتي اميركبير

دكتر پرويز فتاحي
دانشگاه بوعلي سينا   

دكتر افشين قنبرزاده
دانشگاه شهيد چمران اهواز

دكتر شهريار محمدي
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر محمد مدرس يزدي
دانشگاه صنعتي شريف

دكتر اميرعباس نجفي
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 دكتر احد نظري
دانشگاه شهيد بهشتي   

 دكتر مجيد نوجوان
دانشگاه آزاد اسلامي-تهران جنوب

 دكتر رسول نورالسناء
دانشكاه علم و صنعت ايران 

 كميته سياست گذاري  

دكتر محمد اقدسي 
 
 دانشگاه تربيت مدرس

نماينده انجمن مهندسي صنايع ايران

دكتر مجيد امين نيري
 دانشگاه صنعتي اميركبير

نماينده انجمن مهندسي صنايع ايران

دكتر رضا بشيرزاده  (دبير كنفرانس) 

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي      

دكتر مهدي بيجاري
دانشگاه صنعتي اصفهان      

نماينده انجمن مهندسي صنايع ايران

دكتر رسول شفائي (دبير كميته علمي كنفرانس)
 صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

دكتر محمد مدرس يزدي
 دانشگاه تربيت مدرس         
دانشگاه صنعتي شريف     

دكتر اميرعباس نجفي(دبير كميته اجرايي كنفرانس)

 صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي    

 

نظرات