سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

سومين همايش بيوانرژي ايران (بيوماس و بيوگاز(

معرفي همايش
 
حدود 400 سال پيش، با انقلاب صنعتي در اروپا و فراگير شدن آن در سراسر جهان، سمت سوي انرژي مصرفي جهان از انرژي هاي تجديدپذيري همچون خورشيد و بيوانرژي، به انرژيهاي فسيلي تجديد نشونده تغيير يافت. در كنار فوايدي كه اين تغيير به همراه داشت، دستاوردهاي ناگواري را به ارمغان آورد كه آلايندگي زيست محيطي و تغيير اقليمي مهمترين آنها است. پس از بروز مشكلات برشمرده شده، بحرانهاي نفتي دهه 1970 ميلادي موجب گرديد استفاده از انرژيهاي تجديد شونده از رونقي دوباره برخوردار گردند.

ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با تشكيل سازمان انرژي هاي نو ايران در سال 1374، سعي گرديد علاوه بر پايدار سازي و تنوع بخشي منابع انرژي، در صيانت از محيط زيست كشور با استفاده از انرژي هاي تجديد شونده، به عدم خام سوزي و مصرف بالاي انرژي هاي فسيلي كشور كمك گردد.

از اين رو شركت هم انديشان انرژي كيميا، به عنوان كلينيك تخصصي انرژي هاي پذير، در نظر دارد در قالب فعاليتهاي علمي خود، با حمايت انجمن مهندسي شيمي ايران و شركت پتروشيمي فجر، در 21 مهر ماه 1391 سومين همايش بيوانرژي ايران را برگزار نمايد. كارشناسان اين شركت علاوه بر چاپ مقالات مختلف در خصوص بيوانرژي در سطح داخل و خارج كشور، برگزاري نخستين و دومين دوره همايش بيوانرژي ايران در مهر ماه سال 1389 و 1390 را در كارنامه خود دارند.
 
محورهاي همايش ملي بيوانرژي ايران 
 

 • چالش هاي توسعه بيوانرژي در ايران  
 • اقتصاد و بيو انرژي، فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش بيوانرژي 
 • چشم انداز بيوانرژي در ايران و جهان 
 • جايگاه بيوانرژي در منطقه 
 • بومي سازي فن آوري استحصال انرژي از منابع زيست توده 
 • محيط زيست و بيوانرژي 
 • پتانسيل سنجي، شناخت و توسعه منابع 
 • تشويق بخش خصوصي در سرمايه گذاري و مشاركت در حوزه بيوانرژي 
 • تحقيق و توسعه بيو انرژي در ايران 
 • معرفي نقش پژوهش و تحقيق در پيشرفت صنعت، ايجاد علاقه در شركت ها، سازمان ها و واحدهاي مختلف به امر پژوهش و تعريف نيازهاي تحقيقاتي  
 • فنآوريهاي توليد،تبديل،ذخيره سازي و مصرف بيوانرژي 
 • بيوانرژي و توسعه پايدار 
 • قوانين، مقررات و استانداردهاي ملي و بين المللي مورد نياز  
 • بيوانرژي و صنعت برق 
 • بيوانرژي در صنعت سوخت و حمل و نقل 
 • بيوانرژي و محيط زيست 
 • برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريزي عملياتي در توسعه بيوانرژي در ايران 
 • پالايشگاه هاي زيستي  
 • بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي توسعه بيوانرژي 
 • بيو انرژي و پدافند غير عامل  
 • كسب دانش فني و بومي سازي فن آوري هاي پيشرفته  
 • تاثيرات كنوانسيون ها، معاهدات و قوانين بين المللي زيست محيطي بر بخش بيوانرژي 
   

نظرات