سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

همايش اخلاق كاربردي

 

محورهاي اصلي همايش

 • اخلاق رسانه
 • اخلاق پزشكي
 • اخلاق تجارت
 • اخلاق زيست محيطي
 • اخلاق حرفه اي
 • اخلاق خانواده
 • اخلاق پژوهش
 • اخلاق تربيت
 • اخلاق سياست
 • پارادوكس هاي اخلاقي
 • و كليه محور هاي مرتبط با عنوان همايش

نظرات